Oplossing van het kapitalisme voor fijnstof: Ultrafijnstof

Kleine update:

Een scrollable visuailisatie wat bewijst dat er steeds meer ultra fijnstof is bijgekomen de laatste jaren. Jammer genoeg zit er geen beeldmateriaal bij voor deeltjes kleiner dan PM 2.5 anders zouden we echt kunnen zien wat er aan de hand is. PM 2.5 is 2.5 micometer groot. De echt gevaarlijke deeltjes zijn 10 tot 1000 keer kleiner. Maar dat wordt wereldwijd standaard (nog) niet gemonitord ondanks het feit dat men al vele jaren lang weet dat dit de allermeeste en grootste klachten veroorzaakt.

—————–

Toen ik dit onzin artikel las in Elsevier toen werd ik erg boos. Omdat het zicht verder rijkt dan voorheen zou de lucht schoner moeten zijn. En daarmee denkt deze man ook nog eens hiermee het bewijs te leveren dat de lucht steeds schoner is geworden sinds de 70er jaren

De waarheid is precies het tegenovergestelde.

In de 70er jaren hadden we in Nederland alleen een beetje plaatselijk luchtvervuiling die goed zichtbaar was omdat het zwarte rookwolken waren van zeer grote deeltjes. Deeltjes die zwaar waren en snel op straat vielen. Die zo groot waren dat ze de huid niet konden binnen dringen. Die gemakkelijk door onze longen werden tegen gehouden. En als je deze zwarte wolken zag, dan maakte je wel dat je weg kwam, want bij die viezigheid wilde je niet in de buurt zijn. Je kon er dus gewoon van weglopen, want er was ook veel minder verkeer. Zo’n beetje de enigen die hier toen ziek van werden waren de politie agenten die op drukke kruispunten het verkeer moesten regelen.

Kolenstook

Daarnaast hadden we natuurlijk in de winter last van de kolenstook. Ik had ’s winters altijd meer last van eczeem en astma dan ’s zomers. Maar dan ging ik in het voorjaar 2x in zee zwemmen  en dan was de eczeem weer weg. De grote particles van kolenrook veroorzaakten echter alleen medische problemen op de plekken waar het via de lucht met het lichaam in aanraking komt. De huid en de longen.

Zichtbare en onzichtbare luchtvervuiling

Ik zie al jaren een tendens van overheden en de media om zichtbare luchtvervuiling als schuldige aan te wijzen en onzichtbare luchtvervuiling te negeren. In Engeland zijn diesel auto’s nu de grote schuldigen, maar de ultrafijne deeltjes van de loodvrije benzine en de katalysator daar wordt nooit met een woord over gerept.

Foute meetmethoden van luchtkwaliteit

Ik bekijk nu dagelijks vie een widget de luchtvervuiling in de stad waar ik woon: Khon Kaen Thailand. Wat mij opvalt is dat dit een samengesteld getal is van gassen en fijnstof. Echter de belangrijkste faktor -het ultrafijne stof wat van de katalysatoren van fabrieksprocessen en de loodvrije benzine afkomstig is- ontbreekt volledig in dit getal. De kleuren die gebruikt worden zijn groen, geel, oranje, rood, oplopend naar paars. Voor mij is dit getal een indicator, maar meestal slaat het de plank volledig mis vooral bij de kleuren groen en geel. De indicator kan groen zijn terwijl ik dan nog steeds doodziek word van de luchtvervuiling, omdat het ultrafijne stof bij dit systeem van meten niet meegenomen wordt.

Op mijn vragen aan de Nederlandse instanties die luchtkwaliteit meten komt nooit antwoord waar ik ultra-fijnstof meetresultaten kan vinden.airpollution ThailandOnzichtbaar maken

De oplossing van de vervuilende industrie is om het vuil onzichtbaar te maken en het te verzwijgen. Maar dit onzichtbare vuil is er nu juist de oorzaak van dat we met zoveel zieken en ook zoveel geestelijk zieken zitten opgescheept (verwarde mensen). Alle nieuwe technieken in de oliesector zijn er nu op gericht om het grove stof te veranderen in ultra-fijnstof. Des te verfijnder de technieken, des te absurder de lichamelijke en geestelijke ziekten die het tot gevolg heeft.

De nieuwste generatie benzinemotoren in personenauto’s stoten duizend keer meer ultra-fijnstof uit, waaronder kankerverwekkende stoffen, dan de conventionele modellen.

Degenen die de gehypte Chinese documentaire Under the Dome (800 000 views) hebben gezien zal het misschien zijn opgevallen dat het woord “ultrafijnstof” daarin niet is voorgekomen. In tegenstelling tot mijn eigen documentaire die wel over het echte probleem gaat (slechts 7000 views). Ook de Aziatische oplossing voor de daar hoofdzakelijke grofstof luchtvervuiling ligt in het produceren van meer onzichtbaar ultra-fijnstof. Deze documentaire biedt dus geen echte oplossingen! En nu is deze documentaire geblokkeerd in China, daarmee in het Westen de mensen zand in de ogen strooiend dat de oplossingen die daarin worden voorgesteld juist zouden zijn.

Andere nieuwe “oplossingen”

Een van de nieuwe technologieën die wij eerdaags gaan omarmen als de oplossing voor het probleem kapitalisme -het 3D printen- is opnieuw een veel ultra-fijnstof producerend proces. De nanotechnologie ontwikkelingen die worden gezien als de oplossing voor veel problemen is daardoor dus ook tegelijkertijd een gevaarlijke ontwikkeling. Al deze ultra-fijnstof producerende technieken moeten doorgang krijgen en er mag natuurlijk niet over de keerzijde van de medaille worden gesproken. Want precies dat is het business model van het kapitalisme.

Philips ultra-fijnstof meetinstrument

Philips procuceert een ultrafijn-stof meetinstrument.  Ik probeer er al enige jaren achter te komen hoeveel dat ding kost en of ik er op de een of andere manier over kan beschikken. Al deze pogingen -ook via kennissen met bedrijven- hebben tot nu toe tot niets geleidt. Philips weet juist door dit meetinstrument als geen ander hoe gevaarlijk ultra-fijnstof is. Ze schrijven het zelfs op hun website:

Why are ultra-fine particles so health hazardous?
This question is still the subject of ongoing scientific research. Some possible explanations have been suggested. One is that ultra-fine particles penetrate and deposit deeper in the lungs than coarser particles. About 50% of the particles around 20 nm deposits deep in the lungs. Another explanation is that the concentration of ultra-fine particles is generally much higher than the concentration of coarser particles. The lungs cannot deal with the high amounts of particles that deposit in the lung sacs, which leads to inflammation. A third possible explanation is that the size of the particles is such that they can enter the cells in the human body and can end up in the blood stream causing heart and brain diseases.

Maar als mensen deze meetapparatuur willen kopen geven ze niet thuis. Ik vind dit heel vreemd. Tenzij je het vanuit een andere hoek gaat bekijken. Vanuit de positie dat de multinationals ultra-fijnstof nodig hebben omdat anders hun business model in duigen valt. Kortom ze zullen dit apparaat alleen maar verkopen aan mensen die hun business model niet bedreigen zoals b.v. de farmaceutische industrie. Mensen die ermee aan de katalysator van een loodvrije benzine auto willen gaan meten, mogen zo’n ding natuurlijk niet in handen krijgen. Ook de meet-statons voor luchtvervuiling wereldwijd mogen dit meetapparaat niet standaard in het systeem hebben natuurlijk.

Luchtvervuilingsdeskundo”loog”: Bert Brunekreef

Mijn ogen gingen helemaal open toen ik een -poos geleden alweer- de hypothese zag van Bert Brunekreef luchtkwaliteit deskundige in Nederland die -met een staf van 150 man- met het ultra-fijnstof onderzoek in Nederland belast is:

Zijn hypothese: Ultra-fijnstof veroorzaakt geen astma! 

Dat was geen hypothese. Hij heeft de opdracht gekregen van de overheid en de olie-industrie om onderzoek te doen waarbij dat de door hen bestelde uitkomst zou zijn.

Intussen kan ik niets meer te vinden op het internet over dit onderzoek, want het leverde de gewenste resultaten niet op natuurlijk. Want zoNew improved diesel engine more ultrafine particles gaat dat tegenwoordig in de wetenschap. Ik kreeg ook nooit antwoorden op de e-mails die ik aan hem stuurde met daarin duidelijk vragen en bevindingen. Mijn conclusie is: Bert Brunekreef is aangesteld om het deksel stevig op de doofpot te houden. Je ziet nu eenzelfde gang van zaken bij het ultrafijne stof afkomstig van de vliegtuigen op Schiphol. 20 jaar geleden luidden artsen rond Schiphol de noodklok al. Nee, er moet nog steeds meer onderzoek komen, natuurlijk door mensen als Bert Brunekreef. M.a.w. hoe kunnen we deze doofpot weer gesloten krijgen via uitstel naar afstel. Een zelfde tactiek is gevolgd om jarenlang over vliegtuig lawaai-overlast te schrijven en daarmee de aandacht af te leiden van het echte probleem ultra-fijnstof. Bijgaand plaatje van de nieuwe diesel motor laat zien dat al in 1999 precies bekend was waar alle ellende vandaan kwam.

Gaan we winnen of verliezen?

In mijn vorige artikel ben ik al utgebreid ingegaan op wat er allemaal op het spel staat o.a. voor de communicatie industrie die afhankelijk is van de uitkomst van deze “wetenschappelijke” onderzoeken. Daarentegen zag Ik vandaag in het nieuws dat een oliestaatje in het Midden Oosten had uitgerekend dat zonne-energie nu goedkoper is dan de olie die ze daar voor een paar stuivers op de markt brengen. We zijn aan de winnende hand, hoop ik.

Resultaten en conclusies door persoonlijk onderzoek

Door mijn persoonlijk onderzoek naar ultra-fijnstof en de medische effecten ervan ben ik intussen in staat om de lucht in mijn leefruimte voor een deel te herstellen naar de natuurlijke staat. Hierdoor heeft mijn gezondheid een enorme boost gekregen.

Vele jaren heb ik rondgelopen met een aantal open wonden op mijn lichaam en die zijn hierdoor nu aan het genezen.

Hierdoor ben ik tot een opmerkelijke conclusie gekomen. De met ultra-fijnstof vervuilde waterdamp in de lucht wordt door ons lichaam niet meer geaccepteerd als water. Daardoor ontstaat er uitdroging in de menselijke cellen. Eerder heb ik uitgevonden dat zuurstof toevoer naar de cellen stagneert door ultra-fijnstof. Kortom ultra-fijnstof zorgt voor een zuurstof tekort en uitdroging op cel-niveau. Dit is waarom nu ongeveer de helft van de wereldbevolking chronisch ziek is.

Daarom zie je nu bijna iedereen rondlopen met flesjes water. We moeten steeds meer water drinken omdat een groot deel van het water niet meer daar terecht komt waar het lichaam het nodig heeft. Dat was voor het ultra-fijnstof tijdperk niet zo nodig.

Leuk allerlaatst detail. Door de kennis die ik momenteel opdoe, krijg ik nu vragen van artsen -die ik zo af en toe spreek- hoe ze met mijn ervaringen hun persoonlijke gezondheidsklachten kunnen verbeteren. doctorsEn mijn huid-arts in Thailand die ik toevallig tegen het lijf liep kwam tot de conclusie dat zijn eerdere “poison ivy’ (brandnetel) allergie diagnose bij mij dan in werkelijkheid ultra-fijnstof van verkeer moest zijn.  (Ik ben in Thailand nog nooit brandnetels tegengekomen!) Kortom zo laten artsen zich manipuleren door de farmaceutische inidustrie.

16 gedachten over “Oplossing van het kapitalisme voor fijnstof: Ultrafijnstof

 1. Het wordt eens hard tijd, dat de MULTI-nationals hun verantwoording nemen en de betaling voor de schade van de milieuverontreiniging voor hun rekening nemen.
  Helaas voorbeelden te over:
  1) De Antillen petrochemisch bedrijf wordt voor een schijntje doorverkocht natuurlijk, dat ze niet meer voor het vuil wat ze in vele jaren ophoestte verantwoordelijk hoeven te zijn.
  2)EXPLOITATIE-Nigeria-delta wordt nu ook overgedragen en het corrupte land blijft met schade achter?
  Achteraf gezien kunnen dergelijke die hier aan leiding geven beter met hun handen in hun broek blijven zitten, dan kunnen ze in ieder geval niet die schade veroorzaken, waar ze nu in feite mee zitten?

  • De wet moet worden veranderd zodat mensen die bij multinationals hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Of er moeten volkstribunalen worden opgezet om dit soort mensen aan te pakken.

   • Neonicotoïden, dat bijengif is ook zo’n voorbeeld.Onherstelbare schade!
    Deze schade is nooit op de multinational te verhalen, dan gaan ze gelijk falliet?
    Werkstraf van 250 uur is ook flutvoorbeeld van straf

 2. Mooi artikel! Maar ik ben eigenlijk nog meer benieuwd wat jij eraan doet om je persoonlijke leefruimte te herstellen naar de natuurlijke staat?

  • Dat is een heel verhaal. Het zijn vooral heel veel filters, met heel veel overcapaciteit en recirculatie. En een waterverdamper die de waterdamp op moleculair niveau ioniseert. Ik ben op zoek naar mensen die mij verder kunnen helpen om dit concept verder uit te werken, maar die zijn er blijkbaar niet.

   Ik las gisteren dat er een prijs is uitgeloofd door de EU om het luchtvervuilings probleem in steden op te lossen. Ik heb het antwoord voor kleine ruimten.

   http://www.siliconrepublic.com/innovation/item/41636-eu-offering-3m-for-anyone/

   • Dank je wel voor je snelle reactie! Mag ik vragen in wat voor gebied je woont? Stedelijk of landelijk? Ik woon in het centrum van Amsterdam, dus heb zowel te maken met het luchtvaartverkeer van Schiphol en met ook de uitlaatgassen in en rond de stad zelf.

    Mooi dat er een prijs voor wordt uitgeloofd! Ik hoop dat er iemand komt met een mooie oplossing 🙂 Maar voorlopig hebben we er mee te dealen.

    Ik woon in een klein apartement en zit te kijken naar een luchtreiniger die naast filteren ook de lucht ioniseert (met een HEPA-filter, een koolstoffilter en een ionisator (ozonvrij) erin (https://www.progenion.nl/hepa-luchtreiniger-met-uv). Ook ben ik een chembuster aan het overwegen.

    Hoe zorg je voor een goede recirculatie?

 3. Die progenion doet volgens mij helemaal niets. Een kennis van mij in Nederland die net zo gevoelig is als ik heeft hem geprobeerd. Maar je kunt hem wellicht gebruiken om er auto interieur filters in te zetten. Ik heb het principe van een autocabine nagebouwd waarin ik slaap. Iedere minuut wordt daarin de lucht gerecirculeerd, maar ook verse lucht (zuurstof) van buiten bijgemengd. Ik woon ook in een stad.

 4. He, he, dat heeft lang geduurd.
  Kort lang verhaaltje.
  In 1998 reed ik in een Citroen BX break diesel volgens het oude concept. Elk jaar de roettest en elk jaar OK. In dat jaar kwam Peugot met een roetfilter dat om de 60000 km uit elkaar gehaald kon worden, gespoeld en weer gebruikt kon worden. Ze boden het concept aan aan Volkswagen maar die waren niet geinteresseert want die waren al met een andere technologie bezig – betere verdeling van de dieseldruppels, betere verbranding, enz. Dat werd de Golg TDi. Bij de roettest, nagenoeg geen roet te meten, hi.
  Toen was er een Duitser die het verhaal niet helemaal geloofde en liet de roettest anders uitvoeren in Zwitserland. De standaard roettest werd gedaan met infraroodlichtmeting door het uitlaatgas heen. Het aantal roetdeeltjes per kubieke meter werd daarmee berekend. In Zwitserland kwam men erachter dat de oude diesels net zoveel roetdeeltjes per kuub produceerde als de nieuwe, ze waren alleen een factor 100 tot 1000 kleiener – dus fijnstof en geen grofstof a-la-Citroen BX diesel. Dit is een documentaire geweest op (ik dacht) het ZDF.
  Ik beweerde toen bij mijn garagehouder dat, een incubatietijd van 20 jaar in acht nemende, het aantal longproblemen drastisch zou zijn toegenomen in 2018 – helaas we zijn daar nog niet.
  Reden voor deze boute uitspraak was een eerder artikel in Intermediair (rond 1985) met als titel: “Kanker uit de muur” Hierin bleek dat mijnwerkers in uraniummijnen in de VS minder kans op longkanker hadden als ze rookten. Oorzaak: Het doordringingsvermogen van beta-straling (electronen) is ongeveer 80 micron – de dikte van de epiteellaag in de longen van een niet-roker.
  Bij een roker is deze laag 2 keer zo dik en heeft hij dus geen last van de beta-straler (in dit geval Radon gas – het stuk heette “kanker uit de muur” omdat Radon-gas in kruipruimtes onder huizen aanwezig is, vooral in Limburg – Gelukkig rookte ik nog in die tijd).
  Die kleine roetdeeltjes zijn dus ook beter in staat om dieper door te dringen. Alors, on vera.

  Ik zit in de hoogfrequent techniek en ook daarin heb ik menig discussie gevoerd over de gevolgen van al die straling. Ook hierin ben ik heilig overtuigd dat het niet goed is, alleen een incubatietijd van 20 jaar in acht nemend, moet je wachten tot ongeveer 2020. Reden voor deze vrees is de formule W=h.v (De energie van straling is gelijk aan h (constante van Planck) maal v (nu – ik heb geen Grieks toetsenbord) het foton equivalent van de frequentie van de straling. Hierbij neemt v met de derde macht toe i.p.v. lineair met de frequentie. Menig discussie over gehad maar eind jaren 80 was al bekend dat de oogbol 0,1 graad warmer werd als men met een mobieltje belde (Universiteit van Berlijn).
  Een oplossing voor jou om van dat fijnstof af te geraken via recirculatie zou statische electriciteit kunnen zijn (Leidse fles) of een electrostaat op een gelijkspanning van ,zeg, 6000 Volt. Omdat ik zelf geen problemen heb, heb ik hierover verder nog nooit nagedacht.

  Sorry als het wat te moeilijk is, veel succes

 5. Wees niet bang,binnen nu en 15 jaar rijden we allemaal electrisch,en de stroomvoorziening is met Thoriumcentrales.
  Tenminste,als we een wijze overheid hebben.
  Alhoewel,als het aan deze overheid ligt dan duurt het nog 150 jaar.

 6. Hallo Dick

  Ik heb je video bekeken en ik vond het heel goed gedaan. Pakkend omdat het een persoonlijk verhaal was. Natuurlijk is het iets wat me al jaren bezighoudt, luchtvervuiling. Ik ben sowieso heel erg met de gezondheid bezig van mijn gezin…biologische eten, het liefst zonder e nummers (bijna onmogelijk). Opgegroeid in Zuid Afrika toen de lucht daar nog schoon was, de hemel blauw en de zon geel, toen kip niet naar vis smaakte en mais nog mais was en niet een of ander in elkaar bekokstoofde kankerverwekker! Het lijkt wel een ander planeet waar ik ben opgegroeid. Toen ik in Nederland kwam 23 jaar geleden voelde ik de ellendige lucht meteen!!. Altijd heb ik gevoeld dat ik in een “Death trap” woon wat lucht betreft….eeuwige laaghangende bewolking om goed alle vervuiling vast te houden hier beneden….and “we, the people” mogen dat verwerken via de longen ten bate van de kassas van Big Pharma. 2 kinderen die heel druk zijn (net geen ADHD) terwijl ik wat eten betreft zeer bewust leef en altijd het vergif Ritalin heb geweigerd!! Artsen heb ik Geen hoge pet van op. Zij zitten helaas vast in hun voorgeschreven “Big Pharma Religie”….zo zie ik het tenminste.

  Ik ben zo blij om steeds meer ‘Wakkere mensen te horen met Wakkere sites”…..ik vond het alleen jammer in jouw verhaal dat er niet gesproken werd over chemtrails. Volgens mij is dat de laatste jaren een net zo grote bedreiging als uitlaatgassen van autos, denk je niet?

  Dick ik vond jouw verhaal over steeds verhuizen en zoeken naar oplossingen via luchtfilters echt geweldig. Ik wil ook altijd een oplossing zoeken uit deze ellende. Eén oplossing schiet me net te binnen, zou misschien zijn als deze psychopathische “Leiders” eens zelf de antidepressiva zouden gaan slikken om ons, de Mensheid te ontzien van hun volgend uit een hoed getoverde Wandaad! Mijn man en ik hebben het zo vaak over verhuizen. Zo moeilijk als je (zeker in deze economisch onzekere tijden) afhankelijk bent van Nederland. Ik vond het jammer dat jouw verhaal over Luchtfilters een open eind had. Ben je uiteindelijk een goede luchtfilter tegengekomen? En wat zouden wij kunnen doen verder met betrekking tot schone lucht. Ik woon in Vught naast de N65 met mijn man en 2 zoons van 7 en 12.

  Veel succes nog!!!

  Ps: (Misschien ken je het al maar een WONDERMIDDEL om alle rotzooi op te ruimen uit je lichaam is MMS van Jim Humble!!! Echt de moeite waard voor jou om te onderzoeken als je het nog niet weet. Kijk de documentaire Jim Humble 1/11. MMS IS GOUD WAARD!

  • Ellenique

   Dank voor je reactie. De reden dat ik het niet veel over chemtrails heb is omdat daar al uitvoerig op wordt ingegaan op andere websites. Plus dat ik de chemtrail controverse probeer te vermijden, controversen zijn ideale manieren waardoor niet naar oplossingen gezocht hoeft te worden. Hetzelfde geld voor de CO2 hoax. De wereld is het er nu intussen wel over eens dat de luchtvervuiling van verkeer en industrie wereldwijd steeds erger wordt. En dus moet er iets gedaan worden. Ik woon in NO Thailand en er is hier nauwelijks tot geen vliegverkeer, maar toen de stad waar ik woon in korte tijd vol met benzine auto’s stond werden velen om mijn heen ook ziek. Ik heb het idee dat chemtrails veel minder direct impact hebben dan verkeer dat vlak voor je deur rijdt. Ook willen de meeste mensen stomweg niet weten dat ze de ellende zelf veroorzaken die hun overkomt en dan zijn chemtrails nog een soort van ver van mijn bedshow vergeleken met ultrafijnstof van de eigen auto. En daardoor kunnen ze weer naar de overheid blijven wijzen. Het grootste deel van de alternatieve media schrijft beschouwingen over de narigheid in de wereld, maar iedereen stapt toch gewoon in zijn autootje waar de grootste ellende vandaan komt. Alternatieve media bloggers leven dus min of meer van de ellende die ze zelf ook mede veroorzaken. In Nederland begint er nu een beetje gewaarwording te komen en er wordt naar oplossingen gezocht. In het buitenland zie ik tot nu toe geen enkele grote naam in het alternatieve circuit het woord katalysator of loodvrije benzine noemen. Daarom denk en hoop ik dat ik een faktor ben in het wakker schudden van mensen in Nederland. Ik wil mijn verhaal ook op een Engelstalige website zetten. Misschien is er iemand die dat wil doen. Over filters gesproken. Ik ben druk in de weer met oplossingen en het bouwen van allerlei prototypen. Maar daar ga ik over publiceren als het klaar is. Ik heb er in ieder geval mijn leven voor een groot deel mee terug. Ik werk nu aan een Thais-talige video om daarmee in de stad waar ik woon mensen tot nadenken te bewegen. En ja MMS heb ik gebruikt en ik heb heel heel veel andere dingen geprobeerd. Maar schone lucht is echt de aller-allerbeste manier om beter te worden.

 7. Pingback: BOINNK!!! | De échte Bilderberg agenda

 8. Pingback: Neem een oldtimer: onze moderne auto met benzinemotor én katalysator is nog gevaarlijker dan chemtrails! | Silvia's Boinnk!!!

 9. Als fijnstof een kapitalistisch probleem is hoe kan het dan dat COMMUNISTISCH china de grootste vervuiler is?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s