Het gemeenschappelijke doel achter klimaatverandering en Covid19

Om te begrijpen hoe klimaatverandering en Covid19 hetzelfde doel hebben moeten we teruggaan in de tijd. Het heeft n.l. met olie te maken, de giftige kant van olie. Het verhaal begint bij de vader van John. D. Rockefeller, William Avery Rockefeller (Bill Rockefeller). Bill was een oplichter. Hij was een rondreizende artiest en verkocht in de tijd voordat er auto’s verkocht werden olie als een medicijn om kanker en andere ziekten mee te genezen . Dit maakt direct duidelijk uit wat voor nest John D. Rockefeller kwam en de normen en waarden waarmee hij was opgevoed.

John D. Rockefeller werd de eerst miljardair in de geschiedenis. Zijn bedrijf, Standard Oil. werd het grootste oliebedrijf ter wereld. Een van de olie producten was benzine. In eerste instantie was benzine onverkoopbaar omdat het te giftig was en werd in die tijd gewoon geloosd in de rivier. Toen de eerste auto’s kwamen kreeg het product een doel. Maar omdat het zo giftig was werden er heel veel mensen ziek door de uitlaatgassen. Om te voorkomen dat de link gelegd zou worden tussen de giftige benzine uitstoot en de gezondheid’s klachten deed Rockefeller het volgende:

Lees verder

Hoe verkoop je een fake virus, Virus Mania 2008

Voorwoord: Etienne de Harven

Het boek Virus Mania van Torsten Engelbrecht en Claus Köhnlein presenteert een tragische boodschap die hopelijk zal bijdragen aan het opnieuw inbrengen van ethische waarden bij het uitvoeren van virusonderzoek, volksgezondheidsbeleid, mediacommunicatie en activiteiten van de farmaceutische bedrijven. Het is duidelijk dat elementaire ethische regels op een groot aantal van deze gebieden gedurende een alarmerend aantal jaren in zeer gevaarlijke mate zijn genegeerd.

Toen de Amerikaanse journaliste Celia Farber moedig in Harper’s Magazine (maart 2006) het artikel ‘Out of control – AIDS and the corruption of medical science‘ publiceerde, probeerden sommige lezers zichzelf waarschijnlijk te verzekeren dat deze ‘corruptie’ een op zichzelf staand geval was. Dit is verre van de waarheid zoals zo goed gedocumenteerd in dit boek van Engelbrecht en Köhnlein. Het is slechts het topje van de ijsberg. Corruptie van onderzoek is een wijdverbreid fenomeen dat momenteel wordt aangetroffen bij veel grote, zogenaamd besmettelijke gezondheidsproblemen, variërend van aids tot hepatitis C, boviene spongiforme encefalopathie (BSE of “gekkekoeienziekte”), SARS, vogelgriep en de huidige vaccinatiepraktijken (humaan papillomavirus of HPV-vaccinatie).

Bij onderzoek naar al deze zes afzonderlijke volksgezondheidsproblemen is het wetenschappelijk onderzoek naar virussen (of prionen in het geval van BSE) op het verkeerde spoor terechtgekomen via in wezen dezelfde systematische route. Deze route omvat altijd een aantal belangrijke stappen: het uitvinden van het risico op een rampzalige epidemie, het beschuldigen van een ongrijpbare ziekteverwekker, het negeren van alternatieve toxische oorzaken, het manipuleren van epidemiologie met niet-verifieerbare cijfers om de valse perceptie van een dreigende catastrofe te maximaliseren en veelbelovende redding met vaccins. Dit garandeert een groot financieel rendement. Maar hoe is dit allemaal mogelijk? Gewoon door te vertrouwen op de krachtigste activator van het menselijke besluitvormingsproces, namelijk ANGST!

Lees verder

Een aantal aanwijzingen waardoor je weet dat luchtvervuiling dient als depopulatie en hersenvergiftigings agenda

 1. Er worden alleen fake maatregelen genomen, zoals  snelheids vermindering van verkeer van 130 naar 100 waar niets door verbeterd
 2. De relatie van luchtvervuiling met de aantallen chronisch zieken mag niet worden gelegd. 10 miljoen zieken nu en Ieder jaar 8 00 000 zieken erbij en de kosten van 100 miljard per jaar.
 3. Niet noemen op wikipedia van de Sub 23 nm regeling die in de EU is afgedwongen door Shell en BP. Het ongereguleerd laten van hoge temperatuur verbranding van giftig onverkoopbaar afval.
 4. Biomassa wordt verkocht als schoon en met miljarden gesubsidieerd, terwijl het hout dat verbrandt wordt zich sinds de 70er jaren volgezogen heeft met zware metalen nanodeeltjes.
 5. Nieuw technieken, zoals de nieuw diesels, stoten altijd tot 1000x meer zware metalen nano uit in tegendeel tot wat men eerder beweerde.
 6. Alle echte vervuilers worden ongemoeid gelaten.
 7. Het afkopen van gewonnen rechtszaken tegen bedrijven als Bayer/Monsanto zorgen niet voor het stoppen van kankerverwekkend glysofaat gebruik.
 8. Wikipedia en Google zijn gekocht en betaald om de aluminium uitstoot van benzine auto katalysatoren niet te benoemen of uit zicht te houden.
 9. Hetzelfde geld voor de media, de alternatieve media, politiek, bedrijfsleven, medische wetenschap, patiënten verenigingen.
 10. Artsen wordt alleen geleerd welke medicatie waarvoor dient. De hoofdoorzaak van ziekte, luchtvervuiling, komt niet in het lespakket op de universiteit voor.
 11. Alle maatregelen tegen klimaatverandering zoals solar, wind, electrische auto’s leveren altijd netto meer nanoluchtvervuiling op.
 12. Technieken die echt schoon zijn zoals de stirling motor die vrije energie haalt uit temperatuur verschillen tussen dag en nacht, het klimaat dus, worden niet ontwikkeld.
 13. De allerbelangrijkste. De verkleuring van onze zon door aluminium nanodeeltjes in de atmosfeer, wat de reden van het bestaan van al het leven op aarde is, wordt nooit besproken in de media.
 14. Oude bossen met biodiversisiteit, de beste luchtreinigers, worden wereldwijd gekapt, veel sneller dan wordt bijgeplant en wordt vervangen door GMO bossen, die zijn bedoeld om zo snel mogelijk opnieuw te kunnen kappen en verbranden.
 15. De meeste mensen vinden het onderwerp luchtvervuiling totaal niet interessant, waardoor ze deze agenda zonder veel tegenstand kunnen uitvoeren
 16. De klimaat wetgeving zorgt ervoor dat echte maatregelen tegen luchtvervuiling, wat de echt oorzaak van klimaatverandering is, niet genomen worden.
 17. Als sub 23 nm luchtvervuiling wordt meegenomen in de berekeningen van het eerder doodgaan, dan blijft er geen spaander heel van de 9 maanden die nu gecalculeerd zijn.

———————————–

Ik ben heel erg ziek en ook blind aan het worden en kan alleen nog maar leven in ruimtes met zelfgebouwde heavy duty luchtreiniging. Er zijn mensen voor mij bezig om filters te ontwikkelen die dit nagenoeg onmeetbaar fijne stof beter kunnen tegenhouden. Ik heb daarvoor echter financiële steun nodig, waardoor ik blindheid kan vermijden en kan blijven posten en bloggen. Je kunt mij daarvoor bereiken en/of steunen via paypal:
Dit is mijn facebook groep luchtvluchteling waar ik dagelijks uitgebreid op post.
The litmus test

 

Of volg en help mij op twitter: https://twitter.com/nanoparticlehel

Screen Shot 2019-11-24 at 14.44.25

Waarom alle Vluchtelingen Permanente Visa moeten krijgen, de Samenhang met 9/11 dat Niemand durft te Belichten en de Klimaat, Banken Crisis

IK GA PROBEREN IEDERE KEER EEN STUKJE VAN DE PUZZEL OP TE SCHRIJVEN.
ALS JE NANOFIJNSTOF BEGRIJPT GA JE NAMELIJK ALLES BEGRIJPEN.

 

Olie

Door de vondst van olie is de wereldbevolking gegroeid van 1 miljard naar 7 miljard mensen. Omdat we door de steeds maar groeiende wereld bevolking tegen de grenzen van onze eigen vervuiling aan liepen, zitten we nu in een situatie waarin we al het onverkoopbaar giftig en nuclear afval, meest ook afkomstig van diezelfde olie, de lucht in blazen. Bekijk hiervoor mijn video. In ontwikkelingslanden nog steeds veel in de vorm van zwarte rook en in het westen in de vorm van hoge temperatuur verbranding tot onzichtbaar en reukloos ongereguleerd nanofijnstof.
Ik schat dat de aarde op deze manier voor slechts 1 miljard mensen schone lucht en schoon voedsel kan leveren. (Dat zouden we eens echt moeten uitrekenen) Helaas is dat simpelweg onmogelijk voor 7 miljard en daarmee is het verworden tot de enorme puinhoop waarin we ons nu bevinden. De superrijken hebben echter op basis van deze groei hun fortuin gemaakt en willen dat natuurlijk nooit opgeven en dus gewoon doorzetten. Daarom krijgen we voortdurend te horen dat ze meer economische groei willen en tegelijkertijd te horen dat de lucht nog nooit zo schoon geweest is.
Screen Shot 2019-11-26 at 19.40.16.png
En dat denken ze te kunnen blijven volhouden omdat ze met nabranders de rook zo verbranden dat we het niet meer kunnen voelen en zien. Verder hebben Shell en BP wetgeving weten te realiseren waarin de nano rookdeeltjes van deze nabranders niet meetellen als luchtvervuiling. Echter het gevolg hiervan is dat we allemaal, niemand uitgezonderd, chronisch ziek zijn of gaan worden. Daarom zal de politiek die volledig aangestuurd wordt door de rijken, nooit de link mogen leggen tussen (lucht)vervuiling en de nu 10+ miljoen chronisch zieken. Want dan gaan we begrijpen dat we langzaam maar  zeker vergiftigd worden. Als je nog niet gelooft dat dat expres wordt gedaan bekijk dan de video van Ad van Rooy en wat hem is overkomen. Hoe ironisch is het dat de olie die ervoor gezorgd heeft dat we naar 7 miljard gegroeid zijn nu wordt aangewend om de bevolking weer te laten krimpen.

 

Bankencrash 2008

De banken crash van 2008 was in werkelijkheid het gevolg van de stagnerende bevolkings groei, omdat als er geen mensen bijkomen er ook geen economische groei meer kan zijn. We zitten op dit moment n.l. in een situatie waarin er netto nauwelijks meer mensen op aarde bijkomen, De Duitse bank zit momenteel met een gat van 250 biljoen dollar heb ik ergens gelezen. Ons piramide geldsysteem werkt alleen maar bij oneindige onstuimige groei. Daardoor wordt het probleem van de vervuiling nu aangewend als oplossing voor het overleven van de superrijken. Een economisch groei model, dat alleen nog voor de superrijken geldt, bestaat nu uit het ziek maken en daarmee het buitmaken van de spaargelden van de chronisch zieken. Echter dat uitzuigen houdt op een moment op.

 

Vluchtelingen

De bankiers hebben dan dus vers bloed nodig en dat komt er in de vorm van vluchtelingen. Vluchtelingen die in eerste instantie goedkope werkkrachten zullen zijn. Aan die vluchtelingen wordt om die reden geen tijdelijke verblijfsvergunning gegeven totdat ze weer terug kunnen naar hun land. Nee, ze krijgen een permanente verblijfsvergunning en vervolgens zullen er huizen voor hen gebouwd moeten gaan worden. Dat is het moment dat de projectontwikkelaars enorme leningen gaan afsluiten bij de banken. Als je steeds leest dat de Duitse Bank in moeilijkheden is, dan begrijp je nu dat daarom al die miljoenen vluchtelingen naar Duitsland gehaald moeten worden. En dan is er nog het volgende. De superrijken hebben besloten om de wereldbevolking  op te gaan sluiten in megacities, zodat er een menshouderij onstaat die nog makkelijker te controleren wordt. En als de megacities een feit zijn dan zal het platteland  teruggegeven worden aan de natuur.

 

9/11

Hiermee wordt eindelijk de reden duidelijk wat de aanzet tot 9/11 is geweest. De bankiers zagen toen dus al dat door hun depopulatie vergiftigings agende een afnemende bevolkings groei hun banken in de problemen zou brengen, omdat de geldstromen afnamen. Oorlogen zijn van oudsher de oplossing voor een banken crisis. 9/11 gaf de bankiers de mogelijkheid tot de aanzet voor die oorlogen om de petrodollar in het zadel te kunnen houden en tegelijkertijd de vergiftigings depopulatie agenda te kunnen voortzetten. Daarmee hebben ze de controle gekregen over vele malen meer olie, gas en andere grondstoffen zoals voor de batterij auto’s en natuurlijk niet te vergeten de gigantische heroine inkomsten. Onder Trump gaan deze oorlogen in het geniep gewoon onverminderd door. De US media vs Trump is niets anders dan een dekmantel om daar de aandacht van af te leiden. Er is echter wel iets veranderd doordat er met nieuwe technieken vele malen meer schaliegas uit de bodem kan worden gehaald is de VS sinds kort ook weer een olie en gas exporterend land geworden. Dat zou echt niet mogelijk zijn geweest als Trump niet eerst alle wetgeving die de bevolking tegen de vergiftiging ervan beschermde ongedaan heeft gemaakt. Op die manier zal het land met de meeste chronisch zieken ter wereld enorm veel mensen vervroegd de dood injagen. Ziehier opnieuw de depopulatie agenda in volle glorie. Mijns inziens is er voor die smerige batterijen gekozen omdat we die via de nabranders in de vuilverbranding ook allemaal zullen gaan inademen in het kader van depopulatie. En dan heb ik het nog niet eens over het 5G gehad.

Dieselschandaal

Hier kun je zien waarom ze het dieselschandaal hebben gecreëerd. Uitstoot van oude diesels wordt je niet heel ziek van. Daardoor gaat 90% van alle oude diesels vervangen worden door benzine auto’s. Benzine auto’s die aan ons verkocht worden als het schone alternatief voor diesel. Dit is echter niet waar zoals ik het aangetoond in dit artikel. Je ziet dat door halsstarrige weigering van het meten van de aluminium oxide uitstoot van benzine katalysatoren ze heel veel geld kunnen genereren en ons tegelijkertijd kunnen vergiftigen. In dit plaatje zie je ook dat electrische auto verkoop miniem is vergeleken met de benzine auto verkoop. En dat is wat exact wat de oliemaatschappijen willen. Hun core business is olie verkoop en electrische auto’s passen daar niet in, die worden dan ook door de olie maffia nu weer zwart gemaakt.
diesel-1

CO2

En dan komen we bij het CO2 sprookje. Ook het CO2 verhaal is bedoeld om de banken te redden.  Het moet CO2 zijn en een stikstof crisis kan ook nog, maar er mag natuurlijk nooit worden gesproken over de giftige benzine want dat zou het einde zijn van de petrodollar, Daarvoor moet er nu 1000 miljard geïnvesteerd worden en waar moet dat geld vandaan komen? Precies, bankleningen!  Dus opnieuw een project om de banken te redden. Er is natuurlijk wel degelijk klimaatverandering, maar door CO2 de schuld te geven kunnen de bankiers er weer triljoenen aan verdienen. Zodra duidelijk gaat worden dat de giftige benzine de oorzaak daarvan is, is het afgelopen met de petrodollar bankiers. Als een van de grote media hierover gaan berichten dan gaan de dominostenen vallen en is het spel van de bankiers afgelopen, omdat hun geldsysteem één grote luchtbel is.
———————————
ALS JE NANOFIJNSTOF EN ULTRAFIJNSTOF GAAT BEGRIJPEN DAN GA JE SNAPPEN HOE HET SPEL GESPEELD WORDT, DAN BEGINNEN ALLE PUZZELSTUKJES VAN DE WERELDCRISIS OP ZIJN PLEK TE VALLEN.
————————————-
Ik ben heel erg ziek en ook blind aan het worden en kan alleen nog maar leven in ruimtes met zelfgebouwde heavy duty luchtreiniging. Er zijn mensen voor mij bezig om filters te ontwikkelen die dit nagenoeg onmeetbaar fijne stof beter kunnen tegenhouden. Ik heb daarvoor echter financiële steun nodig, waardoor ik blindheid kan vermijden en kan blijven posten en bloggen. Je kunt mij daarvoor bereiken en/of steunen via paypal:
————————————-
IK HEB OOIT HET WOORD ULTRAFIJNSTOF OP DE KAART GEZET, EN NU GAAN WE HET WOORD NANOFIJNSTOF OP DE KAART ZETTEN. ZODRA DE MEDIA DAAROVER GAAN BERICHTEN ZULLEN DE DOMINOSTENEN VAN HET LEUGENWEB VAN ONZE VIJANDEN GAAN VALLEN EN KUNNEN WE MET ZIJN ALLEN AAN EEN NIEUWE SCHONE GEZONDE WERELD GAAN BOUWEN.
————————————-
Dit is mijn facebook groep luchtvluchteling waar ik dagelijks uitgebreid op post.
The litmus test

 

Of volg en help mij op twitter: https://twitter.com/nanoparticlehel

Screen Shot 2019-11-24 at 14.44.25

Your Gasoline Car and the New Clean Diesels are Chemtrails Weapons of Mass Destruction

Do you know what kind of material gasoline car catalytic converters are made of?

————————————-

======= ALUMINUM OXIDE =======

————————————-
I once contacted someone who worked in catalytic converter development and she told me that catalytic converters consist mainly of aluminum oxide.
CAT
Did you know that an estimated 70% of all oil pumped up worldwide is refined into gasoline? That is about 50+ million barrels per day. All the fine dust (black smoke) from the gasoline is re-burned, at 425 – 1200 degrees celsius, in a gasoline car catalytic converter, made of aluminum oxide, into nanoparticles (nanofine dust). How many nanoparticles of aluminum oxide do you think will be released into the atmosphere, when you consider this huge amount of 50 million barrels of gasoline per day? I personally think that the aluminum oxide from air traffic is a joke compared to these 50 million barrels of gasoline that are burned daily at this high temperature. In addition, also a story in itself, forget all the startling news about electric cars. What the media does not tell you is that since the diesel scandal, gasoline and gasoline car sales have been skyrocketing from 58% to 76%. This is the 10 year trend and you see the 58% in the 2015 when the diesel scandal toke place.
diesel-1

 

Chronically illness skyrocketing

For people that don’t know this yet. Aluminum oxide air pollution is the main cause of dementia, Parkinson’s disease, nerve disorders, psychiatric illnesses, burnout, becoming more stupid, and even criminal behavior and much more. In short, this is an attack on our brain, our intelligence, our memory. Realize that if you become more stupid you do not register that yourself. I spoke to some teachers and they told me that their pupils are getting dummer year after year. In the Netherlands every year we now have 10 million chronic ill people on a population of 17 million and it has been growing with 1 million year after year.

Lees verder

Uw Benzine Auto en de Nieuwe Schone Diesels zijn Chemtrails Massavernietigingswapens

Weet je van wat voor materiaal benzine auto katalysatoren gemaakt worden?
————————————-
======= ALUMINIUM OXIDE =======
————————————-
Ik heb ooit contact gezocht met iemand die in de katalysator ontwikkeling werkte en zij vertelde mij dat katalysatoren hoofdzakelijk uit aluminium oxide bestaan.
————————————-
Weet je dat geschat zo’n 70% van alle olie wereldwijd opgepompt tot benzine wordt geraffineerd? Dat is zo’n 50+ miljoen vaten per dag. Al het fijnstof (zwarte rook) van de benzine wordt in een, van aluminium oxide gemaakte, benzine auto katalysator op 425 graden opnieuw verbrandt tot nanodeeltjes (nanofijnstof). Hoeveel nanodeeltjes aluminium oxide denk je dat er dan vrijkomen in de atmosfeer als je deze enorme hoeveelheid van 50 miljoen vaten benzine per dag in beschouwing neemt? Ik denk persoonlijk dat het aluminium oxide van vliegverkeer een schijntje is vergeleken met deze 50 miljoen vaten benzine die dagelijks op deze hoge temperatuur wordt verbrandt. Daarnaast, ook nog een verhaal op zich, vergeet al het opzienbarende nieuws over electrische auto’s. Wat de media n.l. verzwijgen is dat sinds het dieselschandaal de benzine en benzine auto verkoop van 53% naar 76% is gestegen ten koste van het opruimen van oude diesels.

Dit is een screenshot van de video

Red hot CAT
Chronisch zieken
Voor mensen die het nog niet wisten. Aluminium oxide luchtvervuiing is de belangrijkste oorzaak van dementie, parkinson, zenuw aandoeningen, psychiatrische ziektes, burnout, nagenoeg alles waarvoor je naar een dokter gaat. Maar ook dommer worden en crimineel gedrag wordt hierdoor veroorzaakt. In het kort gezegd, dit is een aanval op onze hersenen, onze intelligentie, ons geheugen. Realiseer je dat als je dommer wordt dat je dat zelf niet registreert.
UPDATE:  NA MIJN VRAAG OM DE ALUMINIUMOXIDE METINGEN
Screen Shot 2019-11-28 at 20.57.51

Deze info wordt voortdurend gewist

Met name In alle landen waar men niet normaal kan leven zonder gebruik van auto’s zoals Amerika, Canada, Australië, Nieuw Zeeland wordt deze info door de olie-industrie nauwkeurig uit de media gehouden en van het internet gewist. Ik krijg al jarenlang iedere dag de google resultaten voor catalytic converter in mijn mailbox, maar deze informatie heb ik er nog nooit voorbij zien komen. Wikipedia is ook volledig dichtgetimmerd en als ik met specialisten praat dan krijg ik alleen maar diplomatieke leugens te horen. Echt iedereen is er van op de hoogte, maar niemand durft te praten.
————————————————-
Bekijk in deze video hoe de katalysator binnenin roodgloeiend wordt van de hoge temperatuur verbranding en hoe een oude katalysator tot een superfijn poeder wordt verwerkt om het dure platina en paladium eruit te halen en dan begint het misschien te dagen waarom we nu allemaal chronisch ziek zijn of gaan worden.
————————————-

Ik ga je een verhaaltje vertellen wat duidelijk maakt hoe deze informatie weggewerkt wordt.

CAT

Wat is nano luchtvervuiling? De echte oorzaak van klimaatverandering waar de politiek en media over zwijgen!

Wat hebben benzine auto katalysatoren, vuilverbranding, energiecentrales en de nieuwste generatie houtkachels met elkaar gemeen?

HET ZIJN NABRANDERS

Ze verbranden rookdeeltjes voor een tweede keer op een veel hogere temperatuur in deeltjes bijna zo klein als moleculen. Alleen met de allerduurste meetapparatuur kunnen die deeltjes worden gezien. En wat de meeste gewone mensen met het blote oog niet kunnen zien, dat is er natuurlijk niet. Al het leven op aarde wordt onophoudelijk gebombardeerd met deze deeltjes, waarvan er zo’n tienduizend tot een miljoen in een kubieke centimeter lucht kunnen zitten. Het meetapparaat in deze video kan geen nanofijnstof van benzine auto’s meten, want die zijn nog een faktor 10 tot 100 kleiner en daarmee de aantallen dus 10 tot 100x hoger.

Het meetapparaat in deze video kan geen nanofijnstof van benzine auto’s meten, want die deeltjes zijn nog een faktor 10 tot 100 kleiner,

Deze deeltjes tasten door ontstekingen heel langzaam onze hersenen en ons zenuwgestel aan. Vergelijk het zenuwgestel met electrische bedrading die op die manier langzaam beschadigd raakt. Daardoor ontstaat er miscommunicatie tussen de centrale computer (hersenen) en onze organen, zeg maar de werkvloer. De bevelen van de hersenen worden niet meer goed uitgevoerd door de organen en de informatie van wat er mis gaat op de werkvloer (de organen) komt niet meer goed aan in de hersenen. Het gevolg is dat we chronisch ziek worden. (Volgens de WHO is 95% van de wereldbevolking nu chronisch ziek)

Lees verder

Luchtvervuiling oorzaak van chronische ziekten

Update: Ik had dit artikel een andere titel moeten geven: Geldcreatie is de oorzaak van chronische ziekten

Niet rokers krijgen nu ook longkanker

11822569_879731138740643_2655401318320973054_nDe community van kanker patiënten in Nederland is nu tot het inzicht gekomen dat niet roken maar luchtvervuiling de belangrijkste oorzaak is van (long)kanker. Dit inzicht is mede gekomen doordat de Wereld Gezondheids Organisatie in 2013 bevestigd heeft wat ik al vele jaren als ervaringsdeskundige (bekijk daarvoor mijn video) weet. Ik hoop dat via deze groep patiënten nu dit inzicht ook gaat doordringen bij alle andere chronisch zieke partiënten clubs zoals suikerziekte, ADHD, burnout, Parkinson’s, en noem maar op.

Infographic fijnstof

(Excuses voor de spelfouten in de infographic)

Geld wordt gedekt door fossiele brandstoffen

Doordat er computer technologie is uitgevonden in de 70er jaren zijn de bankiers in staat om geld te creëren uit het niets. magic-money_featuredEr is daardoor nu duizenden, misschien wel miljoenen keer meer digitaal geld in omloop dan de werkelijke economie. Als de overheid zijn werk goed had gedaan zou dat helemaal niet mogelijk zijn geweest. Dat geld is eigenlijk op deze manier gewoon gestolen van de producerende mensen. Normaal gesproken zou dat n.l. snel resulteren in hyperinflatie.  De reden dat dat niet is gebeurd is omdat de dollar niet meer door goud is gedekt maar door de olie, gas en andere grondstoffen in de wereld. Echter alleen die grondstoffen die in dollars afgerekend moeten worden. Om ze in dollars te laten alfrekenen moet Walstreet de controle hebben over deze grondstoffen. Dat is dan ook de reden dat het Amerikaanse leger samen met de NAVO 11813305_885960038155177_5312267899400734003_ncontinue op oorlogspad is om meer grondstoffen overal ter wereld te “beschermen”. Je ziet dan ook alleen maar Amerikaanse  legerbasissen in de buurt van olie en gas pijpleidingen en velden en andere plekken (zoals b.v. de Afgaanse heroine poppies) waar grondstoffen “beschermd” moeten worden. Als een willekeurig land olie wil kopen, zal het eerst dollars moeten kopen. Hierdoor kan er voortdurend geld bijgemaakt worden zonder dat er hyperinflatie ontstaat.

De waarde van ons geld is direct gekoppeld aan fossiele brandstoffen. Geen verkoop van fossiele brandstoffen betekent derhalve hyperinflatie van ons geld.

Oorzaak van chronische ziekten

Airpollution 2000 2015

Water en lucht zijn spiegels van elkaar. Als de lucht is vervuild is het water vervuild. De mens bestaat voor 80% uit water……..

Aangezien de moderne chronische ziekten veroorzaakt worden door de uitstoot van fossiele brandstoffen zijn derhalve de bankiers en de beleggers  de oorzaak van het instand houden vam deze wereldwijde epidemie van chronische ziekten. Die andere tak van de oliebranch de farmabranch kan hier dan weer opnieuw geld aan verdienen. Dit is ook de reden waarom de farmaceutische industrie nooit de oorzaken van ziekten zal onthullen. Want daarmee zou bekend worden wie verantwoordelijk is voor al die chronisch zieken. Ze zullen daarom altijd naar bacteriën en vage virussen of iets anders blijven wijzen als oorzaak van een ziekte. Pharmaceutical-Companies-dont-want-to-Cure-You-they-want-you-as-a-Customer-HEADEREchter door o.a. de uitvinding van peniciline is het probleem bacteriën lang geleden al veel minder belangrijk geworden. De steeds toenemende hoeveelheid chemische giffen in het milieu is de belangrijkste oorzaak van ziekte geworden. Het gevolg daarvan is dat er inderdaad weer bacteriën een rol gaan spelen, maar dan als een reactie op de vergifitiging.

Bacterien worden door de farmaceutische industrie ten onrechte aangewezen als de veroorzaker van ziekten, ze zijn een reactie op chemicaliën vergiftiging.

Als heel duidelijk wordt dat een ziekte veroorzaakt wordt door vervuiling, dan moet de oorzaak natuurlijk onbekend blijven, zoals ik mijn hele leven te horen heb gekregen over mijn eczeem. Opvallend is b.v. dan ook dat de offciële oorzaak van Multiple Sclerose tweede hands tabaks rook is. Degene die die leugen heeft bedacht heeft vast een grote prijs gekregen.

The Great London Smog Coverup

Nu een goed voorbeeld van hoe dit spel al jarenlang gespeeld wordt. Als dekmantel voor de ware omvang van de smog ramp in London in 1953 bedacht de overheid een virale griepepidemie. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen epidemie was en dat de duizenden mensen vier maanden lang bleven sterven vanwege de luchtvervuiling.hith-london-smog-full Devra Davis, honorair hoogleraar aan de London School of Hygiene en Tropical Medicine, verwijt Harold Macmillan, toenmalig minister voor huisvesting, de waarheid over vuile kolen te onderdrukken. Een latere vordering van het ministerie van Volksgezondheid, dat 5655 mensen overleden waren aan virus influenza in de eerste drie maanden van 1953 was een verzinsel om de smog doden te verbergen.

Wat kunnen we leren van de hetze tegen het roken

Als je dit verhaal gelezen hebt zul je misschien kunnen begrijpen waarom er zo’n enorme hetze is uitgebroken tegen het roken. Iedereen zou toch zelf moeten weten of ie zichzelf wil vergiftigen. Zelfs op buiten terrassen mag niet meer gerookt worden, maar auto’s kunnen ongehinderd in de file voor die terrassen hun gifgassen uitstoten.

No Smoking.

No Smoking.

Het plunder kapitalisme zal net als bij schaken een pion opofferen om een belangrijker schaakstuk te beschermen. De pionnen kunnen n.l. gemakkelijk vervangen worden. Dit zie je gebeuren bij de bijensterfte die veroorzaakt word door ultrafijnstof waar neonicotinoïden als hoofdoorzaak naar voren wordt geschoven. Er ligt vast alweer een nieuwe pesticide klaar. En dit zie je gebeuren bij het opofferen van Coca Cola en MacDonalds, zolang het maar niet gaat ten koste van de allergrootste melkkoe de fossiele brandstoffen industrie. Voor de uitstoot van fossiele brandstoffen is n.l. geen goedkope simpele oplossing. Daarom zijn alle technieken gericht op het onzichtbaar en reukloos moleculair klein, maken van de uitlaatgassen. Over die technieken via katalysatoren zul je dan ook nooit een negatief woord in de pers lezen. En dat heeft nog een heleboel andere enorme voordelen voor de vervuilers. Deze giftige. ultrafijne. moleculaire. magnetische deeltjes kunnen onze hersenen beschadigen waardoor het IQ afneemt en we geen vragen meer zullen stellen. Deze deeltjes maken de lucht magnetisch waardoor draadloze technieken grotere afstanden kunnen overbruggen waardoor militaire apparatuur over de horizon kan kijken en er draadloos internet verkocht kan worden in landelijke gebieden.

De oplossing is simpel maar alleen als we het met zijn allen willen

SunriseDe zon is onze schone energie bron. We moeten dus massaal investeren in zonnepanelen. Maak ook  je huis energie centraal maken zodat je gasrekening nul wordt en help ook je buren daarbij. Laat de auto staan en neem de fiets waar mogelijk. Maak geen gebruik van vliegtuigen totdat deze op waterstof kunnen vliegen. Koop gezamenlijk in bij de plaatselijke boer. Maak gebruik van lokaal rentevrij geld. Op het internet zijn legio andere dingen te vinden die je kunt doen. Dit lijkt allemaal heel lastig, maar als eenmaal de gedachte omslag is gemaakt zal het niet meer zo moeilijk zijn en zullen er snel allerlei nieuwe initiatieven verschijnen die het wel mogelijk maken.

De echte Bilderberg agenda

Onzichtbare WOIII

Wat nog weinigen begrijpen is dat de (onzichtbare) wereldoorlog die op dit moment wordt gevoerd niet meer een oorlog is van landen tegen elkaar, maar een oorlog van de elite tegen de rest van de mensheid. Een oorlog van de rijken tegen de armen. De elite heeft haar rijkdom te danken aan de opbrengst van giftige produkten die nu de hele mensheid bedreigen. Ze willen daar zelf natuurlijk niet aan ten onder gaan tegelijkertijd met de massa.  Zij weten als geen ander hoe giftig deze produkten zijn omdat hun werknemers er al in een vroeg stadium ziek van zijn geworden of overleden. Deze informatie is in de loop der jaren vakkundig onder het tapijt geveegd, omdat ze intussen de media en de wetenschap volledig gekocht hebben. Uit die hoek hoeven ze dus geen tegenstand meer te verwachten. Ik ben er persoonlijk getuige van geweest hoe een arts en een professor in het AMC volledig zijn kaltgesteld. En iedereen op die afdeling wist precies wat er gaande was, maar durfde geen partij te kiezen omdat dat hun baantje zou kosten. Gelukkig hebben ze mij -de klokkenluider- de mond niet kunnen snoeren, anders had ik intussen waarschijnlijk niet meer geleefd.

Door onkunde voeren wij zelf dagelijks de agenda voor de elite uit

GreenpeaceAls de elite zou stoppen met het produceren van vervuilende produkten zouden ze hun rijkdom verliezen, dus dat is geen optie. De wapens die de elite daarom tegen ons gebruikt zijn hun eigen giftige produkten, waarvan ze ons hebben overtuigd dat ze volledig veilig zijn: de uitlaatgassen van de loodvrije benzine auto’s die ze ons door de strot geduwd hebben, de uitlaatgassen van de vliegtuigen waarmee wij gezellig 2x per jaar op vakantie gaan. De draadloze technieken van onze mobiele telefoons die in combinatie met het magnetische ultrafijne stof -wat overigens niemand kan voelen- onze hersenen en alle andere organen heel langzaam, maar gestaag, zeer effectief beschadigt.

Nu bijna iedereen op de planeet ziek

Deze vergiftiging is intussen zo ver gevorderd dat slechts 5% van de wereldbevolking nog volledig gezond is. TTIP is ook zo’n duidelijk voorbeeld van de wereldwijde vergiftigings agenda van de elite en een ander duidelijk voorbeeld is de afbraak van de zorg in Nederland. Maar je hoeft maar naar het dagelijkse nieuws te kijken om te weten wat er allemaal gebeurd.
Lees verder

Oplossing van het kapitalisme voor fijnstof: Ultrafijnstof

Kleine update:

Een scrollable visuailisatie wat bewijst dat er steeds meer ultra fijnstof is bijgekomen de laatste jaren. Jammer genoeg zit er geen beeldmateriaal bij voor deeltjes kleiner dan PM 2.5 anders zouden we echt kunnen zien wat er aan de hand is. PM 2.5 is 2.5 micometer groot. De echt gevaarlijke deeltjes zijn 10 tot 1000 keer kleiner. Maar dat wordt wereldwijd standaard (nog) niet gemonitord ondanks het feit dat men al vele jaren lang weet dat dit de allermeeste en grootste klachten veroorzaakt.

—————–

Toen ik dit onzin artikel las in Elsevier toen werd ik erg boos. Omdat het zicht verder rijkt dan voorheen zou de lucht schoner moeten zijn. En daarmee denkt deze man ook nog eens hiermee het bewijs te leveren dat de lucht steeds schoner is geworden sinds de 70er jaren

De waarheid is precies het tegenovergestelde.

In de 70er jaren hadden we in Nederland alleen een beetje plaatselijk luchtvervuiling die goed zichtbaar was omdat het zwarte rookwolken waren van zeer grote deeltjes. Deeltjes die zwaar waren en snel op straat vielen. Die zo groot waren dat ze de huid niet konden binnen dringen. Die gemakkelijk door onze longen werden tegen gehouden. En als je deze zwarte wolken zag, dan maakte je wel dat je weg kwam, want bij die viezigheid wilde je niet in de buurt zijn. Je kon er dus gewoon van weglopen, want er was ook veel minder verkeer. Zo’n beetje de enigen die hier toen ziek van werden waren de politie agenten die op drukke kruispunten het verkeer moesten regelen.

Kolenstook

Daarnaast hadden we natuurlijk in de winter last van de kolenstook. Ik had ’s winters altijd meer last van eczeem en astma dan ’s zomers. Maar dan ging ik in het voorjaar 2x in zee zwemmen  en dan was de eczeem weer weg. De grote particles van kolenrook veroorzaakten echter alleen medische problemen op de plekken waar het via de lucht met het lichaam in aanraking komt. De huid en de longen.

Zichtbare en onzichtbare luchtvervuiling

Ik zie al jaren een tendens van overheden en de media om zichtbare luchtvervuiling als schuldige aan te wijzen en onzichtbare luchtvervuiling te negeren. In Engeland zijn diesel auto’s nu de grote schuldigen, maar de ultrafijne deeltjes van de loodvrije benzine en de katalysator daar wordt nooit met een woord over gerept.

Foute meetmethoden van luchtkwaliteit

Ik bekijk nu dagelijks vie een widget de luchtvervuiling in de stad waar ik woon: Khon Kaen Thailand. Wat mij opvalt is dat dit een samengesteld getal is van gassen en fijnstof. Echter de belangrijkste faktor -het ultrafijne stof wat van de katalysatoren van fabrieksprocessen en de loodvrije benzine afkomstig is- ontbreekt volledig in dit getal. De kleuren die gebruikt worden zijn groen, geel, oranje, rood, oplopend naar paars. Voor mij is dit getal een indicator, maar meestal slaat het de plank volledig mis vooral bij de kleuren groen en geel. De indicator kan groen zijn terwijl ik dan nog steeds doodziek word van de luchtvervuiling, omdat het ultrafijne stof bij dit systeem van meten niet meegenomen wordt.

Op mijn vragen aan de Nederlandse instanties die luchtkwaliteit meten komt nooit antwoord waar ik ultra-fijnstof meetresultaten kan vinden.airpollution Thailand Lees verder