Hoe verkoop je een fake virus, Virus Mania 2008

Voorwoord: Etienne de Harven

Het boek Virus Mania van Torsten Engelbrecht en Claus Köhnlein presenteert een tragische boodschap die hopelijk zal bijdragen aan het opnieuw inbrengen van ethische waarden bij het uitvoeren van virusonderzoek, volksgezondheidsbeleid, mediacommunicatie en activiteiten van de farmaceutische bedrijven. Het is duidelijk dat elementaire ethische regels op een groot aantal van deze gebieden gedurende een alarmerend aantal jaren in zeer gevaarlijke mate zijn genegeerd.

Toen de Amerikaanse journaliste Celia Farber moedig in Harper’s Magazine (maart 2006) het artikel ‘Out of control – AIDS and the corruption of medical science‘ publiceerde, probeerden sommige lezers zichzelf waarschijnlijk te verzekeren dat deze ‘corruptie’ een op zichzelf staand geval was. Dit is verre van de waarheid zoals zo goed gedocumenteerd in dit boek van Engelbrecht en Köhnlein. Het is slechts het topje van de ijsberg. Corruptie van onderzoek is een wijdverbreid fenomeen dat momenteel wordt aangetroffen bij veel grote, zogenaamd besmettelijke gezondheidsproblemen, variërend van aids tot hepatitis C, boviene spongiforme encefalopathie (BSE of “gekkekoeienziekte”), SARS, vogelgriep en de huidige vaccinatiepraktijken (humaan papillomavirus of HPV-vaccinatie).

Bij onderzoek naar al deze zes afzonderlijke volksgezondheidsproblemen is het wetenschappelijk onderzoek naar virussen (of prionen in het geval van BSE) op het verkeerde spoor terechtgekomen via in wezen dezelfde systematische route. Deze route omvat altijd een aantal belangrijke stappen: het uitvinden van het risico op een rampzalige epidemie, het beschuldigen van een ongrijpbare ziekteverwekker, het negeren van alternatieve toxische oorzaken, het manipuleren van epidemiologie met niet-verifieerbare cijfers om de valse perceptie van een dreigende catastrofe te maximaliseren en veelbelovende redding met vaccins. Dit garandeert een groot financieel rendement. Maar hoe is dit allemaal mogelijk? Gewoon door te vertrouwen op de krachtigste activator van het menselijke besluitvormingsproces, namelijk ANGST!

Lees verder

Advertentie