Wat is nano luchtvervuiling? De echte oorzaak van klimaatverandering waar de politiek en media over zwijgen!

Wat hebben benzine auto katalysatoren, vuilverbranding, energiecentrales en de nieuwste generatie houtkachels met elkaar gemeen?

HET ZIJN NABRANDERS

Ze verbranden rookdeeltjes voor een tweede keer op een veel hogere temperatuur in deeltjes bijna zo klein als moleculen. Alleen met de allerduurste meetapparatuur kunnen die deeltjes worden gezien. En wat de meeste gewone mensen met het blote oog niet kunnen zien, dat is er natuurlijk niet. Al het leven op aarde wordt onophoudelijk gebombardeerd met deze deeltjes, waarvan er zo’n tienduizend tot een miljoen in een kubieke centimeter lucht kunnen zitten. Het meetapparaat in deze video kan geen nanofijnstof van benzine auto’s meten, want die zijn nog een faktor 10 tot 100 kleiner en daarmee de aantallen dus 10 tot 100x hoger.

Het meetapparaat in deze video kan geen nanofijnstof van benzine auto’s meten, want die deeltjes zijn nog een faktor 10 tot 100 kleiner,

Deze deeltjes tasten door ontstekingen heel langzaam onze hersenen en ons zenuwgestel aan. Vergelijk het zenuwgestel met electrische bedrading die op die manier langzaam beschadigd raakt. Daardoor ontstaat er miscommunicatie tussen de centrale computer (hersenen) en onze organen, zeg maar de werkvloer. De bevelen van de hersenen worden niet meer goed uitgevoerd door de organen en de informatie van wat er mis gaat op de werkvloer (de organen) komt niet meer goed aan in de hersenen. Het gevolg is dat we chronisch ziek worden. (Volgens de WHO is 95% van de wereldbevolking nu chronisch ziek)

Voorbeeld: Het is voor de hersenen heel belangrijk om te weten welke afvalstoffen er in de darmen zitten, met deze informatie worden de organen  bijgestuurd voor de juiste voorverwerking. Doordat de uitstootdeeltjes zo klein zijn en dus onopgemerkt kunnen blijven, kunnen oliemaatschappijen zich permiteren om allerlei giftige stoffen bij te mengen zonder dat dit direct wordt opgemerkt. En op deze manier kan men ongemerkt van het giftig afval afkomen. Realiseer je dat op deze manier ook de bijen uitsterven en onze voedselvoorziening in gevaar brengt.

Bekijk ook mijn video met wat vooraf ging aan dit artikel om alles beter te begrijpen:

Uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer (sub 23 nm emissions)

Benzine auto katalysatoren zijn nabranders. Zichtbare schadelijke roetdeeltjes die uit de motor komen, worden door de katalysator op een temperatuur van 425 graden opnieuw verbrandt tot deeltjes 1000x kleiner (1 tot 3 nanometer). (10 000x kleiner dan een menselijk haar) Deze deeltjes zijn alleen zichtbaar met meetapparatuur van 10 duizenden euro’s. Op deze manier doet de olie / auto industrie voorkomen dat het om schonere verbranding gaat.

Superclean = Supergiftig.

superclean euro 95.jpg

Daarnaast worden er veel chemicaliën aan de benzine toegevoegd om te zorgen dat de motor en de katalysator niet beschadigen. Deze toevoegingen bestaan voor een deel uit onverkoopbaar giftig afval van andere industriële processen. Om zichzelf te beschermen tegen rechtszaken heeft de olie industrie, o.l.v. Shell en BP, in 2008 EU-wetgeving weten te realiseren waarbij de uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal is geworden.

Op deze manier kunnen ze dus onverkoopbaar giftig afval legaal in de atmosfeer lozen. En…..telt de uitstoot van benzine (meer dan de helft van alle olie opgepompt) NIET mee als luchtvervuiling.

Om zichzelf te beschermen tegen rechtszaken heeft de olie industrie in 2008 EU-wetgeving weten te realiseren waarbij de uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal is geworden. Op deze manier kunnen ze dus onverkoopbaar giftig afval legaal in de atmosfeer lozen. En…..telt de uitstoot van benzine (meer dan de helft van alle olie opgepompt) NIET  mee als luchtvervuiling.

Waar komen nanodeeltjes vrij?

Als het niet uit vliegtuigen komt, dan komt het wel uit benzine auto’s en als het niet uit benzine auto’s komt dan komt het wel van vuilverbranding, en als het niet van vuilverbranding komt dan komt het wel van kolencentrales en als het niet van kolencentrales komt dan komt het wel van pesticiden in de landbouw. Maar realiseer je dat meer dan 60% van alle olie opgepompt omgezet wordt in benzine. De andere 40% zijn alle andere olieprodukten inclusief diesel, vliegtuigbrandstof, smeermiddelen plastics etc.

Hier zie je een meting waarbij 300 000 nanodeeltjes per kubieke centimeter  vrijkomen uit een LPG motor:

Maar realiseer je dat meer dan 60% van alle olie opgepompt omgezet wordt in benzine. De rest zijn alle andere olieprodukten inclusief plastics etc.

Nanodeeltje blokkeren zuurstof op celniveau

Benzine auto katalysatoren verbranden roetdeeltjes op 425 graden tot ultrafijnroet kleiner dan 23 nanometer. Luchtkwaliteits metingen met ultrafine particle monitors tonen aan dat je het dan hebt over 100 000 deeltjes per kubieke centimeter lucht.

ufp concentraties van vekeer in een stad Onderzoek laat zien dat dit echter zomaar tot miljoenen deeltjes per kubieke centimeter lucht kan oplopen. Het gif dat vrijkomt werkt zo dat jongere gezonde mensen het niet voelen. Doordat de deeltjes zo enorm klein en licht van gewicht zijn blijft het maar zweven en verspreidt het zich over grote gebieden en houdt het zich daarom ook niet aan milieuzones. Deze nanodeeltjea dringen door hun kleine afmetingen gemakkelijk ons lichaam binnen. Ze zijn van hetzelfde formaat als de bouwstoffen die via de receptors onze cellen worden binnengebracht.

Image result for receptoren

Door de enorme aantallen en geringe afmetingen kunnen ze zuurstof opname op celniveau blokkeren. Cellen die zonder zuurstof functioneren, noemen wij kankercellen. Nanofijnstof is daarmee de belangrijkste oorzaak van kanker. 1 op 3 mensen wordt op een dag wakker en heeft kanker, omdat ze die troep nooit in hun lichaam hebben voelen aankomen.

Wel een Diesel schandaal maar geen Benzine schandaal

Er zijn diverse redenen waardoor men heeft besloten tot het diesel schandaal

1. Zondebok luchtvervuiling
2. Winstoogmerk
3. Vergiftigings agenda
4. Verdiensten pharmaceuten
4. Auto verkoop
5. Diesel is nodig voor het leger
6. Diesel uitstoot is wettelijk illegaal.

7. Benzine uitstoot is legaal en telt daardoor op papier zelfs niet mee als luchtvervuiling!

De officiële stelling van onze overheid is:

De lucht is schoner dan vroeger.

Dat kan natuurlijk helemaal niet. Met toenemende aantallen mensen wereldwijd, verkeer en industrie is dat natuurlijk onmogelijk. De vervuiling is alleen maar onzichtbaar en reukloos geworden. Wat de atmosfeer in gaat, nu bijna 100 miljoen vaten olie per dag, moet er ook weer uit komen. We zien dat aan de toenemende aantallen chronisch zieken. Dus er moest een zondebok worden aangewezen. Aangezien je de zwarte uitlaatgassen van diesel goed kunt zien en ruiken, zijn diesels en andere voertuigen met zichtbare luchtvervuiling tot zondebok voor de toenemende luchtveervuiling verkozen.

Uit een vat ruwe olie haalt de olieindustrie tegenwoordig twee keer zoveel benzine als diesel. Bij eenzelfde prijs voor diesel en benzine wordt er dus twee keer zoveel aan benzine verdiend. Daarbij komt nog dat diesels veel minder gebruiken per kilometer, dus door diesels te laten vervangen door benzine autos gaat er een enorm financiëel voordeel voor de automobilist verloren.

Diesel uitstoot daar wordt je overigens ook wel ziek van, maar ga je niet zo snel dood aan. Afmetingen van diesel uitstoot deeltjes zijn gemiddeld zo’n 100 nanometer. Benzine deeltjes zijn 10 nanometer en kleiner. Diesel uitstoot is daarmee wettelijk gezien illegaal omdat alleen deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal mogen worden uitgestoten.

Benzine uitstoot is door de kleinere deeltjes en hogere aantallen een stuk dodelijker dan diesel deeltjes en is een veel belangrijker oorzaak van kanker omdat het de zuurstof opname op celniveau blokkeert. Een reden om deze informatie te verzwijgen is omdat  kanker patienten de grootste cashcow voor de farmaceuten zijn in de vorm van van peperdure chemokuren.

Electrische auto’s worden zwart gemaakt met indianen verhalen door de media. B.v. bij het remmen zou er enorm veel fijnstof vrijkomen, dit terwijl een electrische auto gewoon op de motor remt. Door dit soort leugens zullen de meeste mensen die diesel rijden toch weer sneller overstappen op een benzine auto. De echte oplossing is natuurlijk waterstof en waterstof poeder, maar dat kan de olie industrie natuurlijk helemaal buiten spel zetten en wordt nog meer tegengewerkt.

Door het diesel schandaal kunnen er weer meer auto’s worden verkocht.

We zien dat er toegewerkt wordt naar een oorlog met Rusland en wellicht ook met China. Alle legervoertuigen gebruiken diesel. Er worden blijkbaar diesel voorraden aangelegd voor een komende oorlog.

Protocollen voor de filter industrie om de waarheid over nano te verbergen

Hepa filters zijn de filters die gebruikt worden om stofdeeltjes in de lucht tegen te houden. Image result for hepa filtersAls je kijkt naar de specificaties van Hepa filters dan kom je altijd dit soort getallen tegen.

99.99%,
99.9999%,
99.999999%

Die getallen zien er heel indrukwekkend uit en vertellen je hoe efficiënt een filter werkt. Maar dit soort efficiëntie geldt alleen maar voor deeltjes groter dan 0.3 micometer (300 nanometer). De mazen van zo’n filter zijn niet kleiner dan 0.3 micrometer. De kleinere nanodeeljes gaan hier veelal gewoon doorheen. Over de efficiëntie voor die kleinere deeltjes zul je bij filterfabrikanten weinig informatie vinden. Kortom wil je nanodeeltjes tot b.v. 10 nanometer kunnen filteren dan zul je daar weinig filter gegevens voor vinden.

Naast hepa filters zijn er ook nog ulpa filters. Dit zijn duurdere filters die veelal in cleanrooms gebruikt worden. Die werken dan voor deeltjes groter dan 0.1 micrometer (100 nanometer). Je snapt dat ook die filters nog steeds open ramen zijn voor deeltjes van 10 nanometer en kleiner.

Tot nu toe zijn de enige filters waarmee nanodeeltjes redelijk goed tegengehouden kunnen worden electrostatisch geladen filters. De filter draden (fibers) waar het filter uit bestaat zijn dan magnetisch voor kleinere deeltjes. Ze worden onder meer aangeduid met F7 – F9 en zijn voor luchtreinigers en lcuhtbehandelsystemen.

Image result for car cabin filter

Auto interieurfilters zijn daarom altijd electrostatisch geladen filters omdat ze de nanodeeltjes uit de uitlaat van de auto die voor je rijdt moeten tegenhouden. Ze noemen het echter pollenfilters, omdat ze weigeren de waarheid te vertellen over de nanouitstoot van katalysatoren. Pollen zijn ongeveer 20 nanometer. Deze filters houden ook aardig effectief de veel kleinere, gevaarlijkere nanodeeltjes tegen die uit de auto’s komen die voor je rijden, met name in de recirculatie stand van de luchttoevoer bij maximale ventilator snelheid.

Recirculatie ultrafijnstof in auto

De nieuwste ontwikkeling op filtergebied zijn nanofibers en die zullen als eerste toegepast worden in auto interieurfilters. Daarmee zal de lucht in een autocabine sneller schoner worden van nanodeeltjes.

Onwetenschappelijk meetsysteem PM 10, PM 2.5 om nano te verbergen.

De protocollen voor meetsystemen voor fijnstof zijn opgezet om ultrafijn en moleculair nanofijnstof buiten de meetresultaten te kunnen houden. Met een systeem van PM 10 en PM 2.5, (10 micrometer en kleiner en 2.5 micometer en kleiner) zal nooit duidelijk worden wat de aantallen kleinere deeltjes zijn. Daarmee zal de aandacht altijd gericht blijven op de grote deeltjes. Dit systeem zal daarom moeten veranderen in groepen b.v. 100 nanometer tot 1 micrometer, 10 nanometer tot 100 nanometer, 1 nanometer tot 10 nanometer, en zo verder. Dan weet je tenminste waar je het over hebt.
Op deze meter kun je zien wat ik bedoel met de groepen verdeling aan de rechterkant van de lijn. Helaas heb je een veel duurdere meter nodig om de deeltjes te zien van benzine auto’s. Maar het geeft een goeie indicatie van de oplopende aantallen bij kleinere deeltjes,

fijnstof meter.png
Wat je verder moet weten is dat het meten van gewicht (microgrammen per kubieke meter) ninder belangrijk is, maar dat het uiteindelijk om het gezamenlijke oppervlak gaat van de deeltjes. Stel je voor dat je 1 deeltje van 1 microgram ophakt in 1 miljoen deeltjes. Die miljoen deeltjes wegen dan tezamen nog steeds 1 microgram. Als je daarna het oppervlak van dat ene deeltje vergelijkt met het oppervlak van die miljoen deeltjes, zul je zien dat het oppervlak van die miljoen deeltjes exponentieel groter is. En het enorme contact oppervlak van die deeltjes die diep het menselijk lichaam binnen kunnen dringen daar zit het werkelijke probleem.

Weight vs Surface area.001
Op Schiphol hebben ze afgelopen jaar nanofijnstof gemeten, maar toen de getallen naar een recordhoogte van 130 000 deeltjes per kubieke centimeter gingen hebben ze het project stilletjes afgeblazen onder het motto:

Ultrafijnstof: Geen acuut gevaar voor de gezondheid

Bacterien vs Nanofijnstof (Business model Big Pharma)

In de 90er jaren werd ik ziek van luchtvervuiling. Door mijn experimenten met luchtfiltering ontdekte ik dat de oorzaak NIET fijnstof of bacteriën, maar het nanofijnstof van verkeer en industrie was, waar ik zo ziek van werd. Die ultrafijnstof deeltjes bleken dezelfde afmetingen te hebben als virussen. Virussen hebben afmetingen van ongeveer 20 nanometer. Bij verder onderzoek werd mij duidelijk dat nano deeltjes ook hetzelfde gedrag vertonen als virussen. Vergelijk nanodeeltjes met duizenden kikkervisjes in een bak met water die door elkaar krioelen. Nanodeeltjes bewegen zich op dezelfde manier, maar met veel meer kracht (zie brownian motion later in dit artikel). Als je naar medicijnen kijkt, dan zie je altijd dat die medicijnen erop gericht zijn om bacteriën te doden. Ik wist dat ik niet ziek was van bacteriën, maar van chemicaliën en nanodeeltjes. Vanaf kindzijn ben ik een zware eczeem patiënt. Toen ik las dat onze huid vol zit met miljarden bacteriën, begreep ik dat het ultrafijnstof die bacteriën doodt. Toen ik begreep dat ecosystemen afhankelijk zijn van bacterien en schimmels, begon ik te begrijpen dat wat er met mijn huid gebeurde, zich in de volledige natuur voltrok.

Image result for bacterien op de huid

Bacteriën helpen n.l. dat wonden genezen, dat afval in het menselijk lichaam wordt verwerkt. Doordat de medische wetenschap bacteriën aanwijst als de oorzaken van ziekten en de chemicaliën en nanodeeltjes negeren als oorzaak hebben ze een fantastisch business model gecreëerd. Als je de reparatieploeg van het lichaam, de bacteriën dus, vernietigt met medicatie, dan lijkt het alsof de ziekte weggaat. De klachten zijn even weg. In werkelijkheid gaan de ziekte niet weg en de klachten komen terug en daarmee word je gedwongen om steeds opnieuw medicatie te gebruiken. Daardoor kan het dus ook gebeuren dat er 17000 tot 20000 mensen per jaar overlijden aan foute diagnoses en dus verkeerde medicatie.

BUSINESMODEL FARMA NED.jpg

Als je kijkt naar publicaties over ontdekkingen op gebied van medisch onderzoek, waarin ze claimen dat ze een oorzaak van een ziekte hebben gevonden, dan gaat het helemaal nooit over de oorzaak. Je leest dan een verhandeling over de gevolgen van nanofijnstof en chemicaliën, waarin ultrafijnstof en chemicaliën, de echte oorzaak, nooooooit zal worden genoemd.

CO2 leugen, Amerikaanse leger en het roofkapitalisme

Doordat toenemende luchtvervuiling een steeds groter pobleem werd voor de ecomische groei van het kapitalisme, moest er een oplossing worden bedacht. Het Amerikaanse leger dat ongeveer net zoveel luchtvervuiling produceert als een land ter grootte van Zweden zou zich n.l. niet kunnen veroorloven om te moeten worden omgebouwd naar een duurzaam opererende organisatie. Dat zou de slagkracht niet ten goede komen.

OIL JUNK NED.jpg

De thema’s luchtvervuiling en klimaatverandering werden daarom uit elkaar getrokken en de aandacht werd via de media volledig gericht op klimaatverandering en CO2. Zolang de vóór- en tegenstanders van het CO2 global warming sprookje met elkaar bleven bakkeleien, werd de aandacht volledig afgeleidt van luchtvervuiling. Maar dat is  intussen verschoven naar nanofijnstof luchtvervuiling, omdat ze hebben moeten toegeven dat luchtvervuiling en klimaat verandering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat ze daarmee echter toch bereikten is dat een kostenpost voor bedrijven voor het schoonmaken van luchtvervuiling werd omgebogen in een mogelijkheid om een wereldwijde CO2 belasting te gaan heffen. Daarmee was ook het feit, dat de lucht steeds vuiler werd, van de agenda verdwenen. Als iedereen maar zou blijven geloven dat de lucht steeds maar schoner werd, dan zou de luchtvervuiling van het Amerikaanse leger dus ook geen probleem zijn. Echter wat men verzwijgt is dat er met het onzichtbare CO2 ook enorme hoeveelheden onzichtbaar giftig nanofijnstof worden uitgestoten, waardoor de zon, vroeger goudgeel hoog aan de hemel, nu een witte vlek is geworden. Wat voor het Amerikaanse leger geldt, geldt natuurlijk voor het hele kapitalistische systeem waarin ons heilige eeuwigdurende economische groei wordt beloofd. Economische groei waar nu alleen de rijken nog van profiteren en de armen en chronisch zieken zwaar voor moeten lijden. Dat is de reden dat er geen nanofijnstof metingen op de agenda mogen worden gezet, want dat zou directe gevolgen hebben voor de mega winsten van de rijken en dus het hele kapitalistische systeem.

monitor ultrafijnstof

De rol van de milieubeweging

Het CO2, opwarming van de aarde verhaal, van Al Gore is omarmd door de milieubeweging simpelweg omdat daar het geld vandaan komt waarmee hun salarissen betaald worden. Greenpeace, Milieudefensie en alle andere grote milieuorganisaties tekenen mee bij de klimaat accoorden. De waarheid is dat planten CO2 nodig hebben om te overleven, bij 360 ppm CO2 gaan ze gewoon dood. Het CO2 sprookje is de wereld ingeholpen zodat BigOil en BigEnergy kunnen blijven vervuilen in de vorm van nanofijnstof uitstoot. De hele industrie is dan ook in de klimaatwet vrijgesteld om maatregelen te nemen. Met die nanovervuiling geven ze BigPharma de gelegenheid om biljoenen te verdienen aan chemokuren en chronisch zieken. Het Amerikaanse leger kan op die manier doorgaan met vervuilen, wat wellicht de belangrijkste reden is van het bedenken van het CO2 sprookje. Zij moeten immers de olievoorraden in de wereld “beschermen”, door “democratie” te brengen. En daarmee de waarde van de dollar die uit lucht gecreëers wordt te blijven beschermen. En met dat gratis geld kan iedereen gekocht worden, zo ook dus de volledige Milieubeweging.  D.m.v. zware metalen nano vervuiling wordt de buitenlucht magnetisch gemaakt en daarmee kregen de telecommunicatie bedrijven de mogelijkheid om miljarden te verdienen aan draadloze communicatietechnieken die voorheen onmogelijk waren. De nano luchtvervuiling maakt het voor het Pentagon mogelijk om exotische wapens te ontwikkelen die met schone lucht onmogelijk zijn. Zie 9/11 Dr Judy Wood. Zonder de legalisatie van nano vervuiling zou de luchtvaart industrie lang geleden gedwongen zijn geweest om op waterstof te gaan vliegen. En dan is er nog de weermodificatie. Kortom de belangen zijn mega en daarom kan het niet zo zijn dat de Milieubeweging roet in het eten zou gaan gooien.

Luchtwachters

Momenteel wordt ook de Milieubeweging ingezet om de diesels de schuld te geven van de luchtvervuiling, waarmee ze het benzine auto promotie team voor de olie- en autoindustrie zijn geworden. Echter dat begrijpt de gemiddelde milieuactivist natuurlijk al helemaal niet.

Waarom chemtrails onmogelijk condens kan zijn

Als je omhoog kijkt naar wat vliegtuigen tegenwoordig achterlaten dan weet je, nadat je deze website hebt gelezen, dat wat je daar ziet alleen maar mogelijk is met nanodeeltjes. Condens strepen kunnen gewoon niet zolang zichtbaar blijven hangen. Alleen vaste nanodeeltjes kunnen door hun zeer geringe gewicht, geringe afmetingen en hun enorme gezamenlijke oppervlak, zo ver uitwaaieren en zo lang blijven hangen. Het maakt duidelijk waarom er o.a. voor aluminium oxide is gekozen. Aluminium oxide reflecteert het zonlicht uitstekend en het is een superlicht metaal.

Soiant detail: de hoge waarden aluminium oxide die worden gemeten in regenwater  is hoogstwaarschijnlijk voor een belangrijk deel afkomstig van verwerkte benzine auto katalysatoren, omdat die van aluminium oxide zijn gemaakt. En het past naadloos in het dumpprogramma van giftig afval via vliegtuig brandstof in de atmosfeer scenario van de industrie.

CO2 vs Nanofijnstof

CO2 is in een aantal jaar van 320 ppm gestegen naar 400 ppm (in de winter 420 ppm). Dat lijkt veel, maar als je iets verder kijkt is het niets. Als je het totaal plaatje bekijkt van alle gassen in de lucht dan krijg je dit:
Voorheen was het 999,680 ppm en nu 999,600 ppm, dat is dus een verandering van 0,00008%. Daar gaat de wereld echt niet van dood. Daarbij moet je ook nog weten dat als het CO2 gehalte naar de 180 ppm zou zakken dat dan alle planten & bomen dood zouden gaan. In elke kas pompen ze rond de 1500 ppm CO2 bij en de mensen die werken in die kassen gaan ook niet dood.

Agricultural-greenhouse-use-natural-gas-burner-CO2.jpg_350x350

Het CO2 gehalte in de buitenlucht moet dus eigenlijk veel hoger zijn om een betere planten groei te krijgen. Daarentegen wijzen metingen van nanofijnstof soms tot 100 000 deeltjes per kubieke centimeter en hebben we te maken met een algehele wereldwijde weigering om ultrafijn en nanostof metingen op de agenda te zetten. Kijk omhoog naar de zon en realiseer je dat die vroeger goudgeel was en nu een witte vlek. Daaraan zie je dat we een ultrafijnstof probleem hebbeb en geen CO2 probleem.

Fijnstof vs ultrafijnstof (brownian Motion)

Fijnstof zijn de stofjes die je ziet dwarrelen in het zonlicht. Als de chemische samenstelling hiervan slecht voor de gezondhied is dan kan dit huidklachten, longklachten, oogklachten en andere irritatie veroorzaken. Maar het zullen oppervlak contact klachten blijven. Door de afmetingen van de deeltjes kunnen ze de huid niet binnendringen en via de longen niet in de bloedbaan komen. Ultrafijnstof en nanofijnstof daarentegen zijn door hun geringe afmetigingen in staat om dieper in het lichaam door te dringen. Ultrafijnstof van diesel autos is rond de 100 nanometer en kan in de bloedbaan komen en veroorzaakt daarmee de groep longklachten, bloeddruk klachten, hartklachten etc. Maar is niet echt dodelijk. Het nanostof van benzine auto’s gaat veel verder, de deeltjes hebben veel meer energie en kunnen als scheermessen door  het menselijk weefsel snijden en zorgen voor ontstekingen overal in ons lichaam.

Diesel vs Gasoline related diseases 2 copy

Kijk naar het plaatje aan de rechterkant in deze Wikipedia link over Brownian motion om te zien hoe nanofijnstof deeltjes zich gedragen. Nanofijnstof kan door inademing direct in de hersenen komen en ook de bloed-hersenbariere passeren. De kleinere nanodeeltjes (picodeeltjes) blokkeren zuurstof opname op celniveau, doordat ze op de celreceptors kunnen gaan zitten. Dit kan hersenziekten zoals dementie, parkinson, autisme veroorzaken en het veroorzaakt kanker. Het tast de bedrading van het menselijk lichaam, het zenuwgestel, aan. Hierdoor stagneert de communicatie van de hersenen met de organen en veroorzaakt op die manier auto immuunziekten. Bij (ongeboren) kinderen kan dit afwijkingen veroorzaken die niet meer te genezen zijn.

Geboorteberking vs vergiftiging

Als er teveel mensen op aarde zijn, waarom is dan gekozen voor vergiftiging en niet voor geboortebeperking? Van oudsher is de mensheid door geheime genootschappen gemanaged als een veeboerderij, waarbij de mensheid financiëel gemolken wordt.  Na WO2 hebben de elite groepen, die elkaar voorheen bestreden, de koppen bij elkaar gestoken. Onder de vlag van de Rothschild / Rockefeller gecontroleerde Verenigde Naties hebben ze gezamenlijk besloten dat China een éénkind politiek moest invoeren. Dat was mogelijk omdat China een dictatuur was. In het “vrije” Westen was dat een stuk lastiger en werd besloten voor de vergiftigings depopulatie agenda. Maar nu wil men een stap verder gaan. Men wil, nadat men de mensheid tot controleerbare aantallen heeft terug gebracht, iedereen volledig bestuurbaar maken vanuit een centrale computer. Onze intussen onafscheidelijke smartphones zullen uiteindelijk in de vorm van nanochips in onze hersenen terecht komen en daarmee zullen we dan volledig bestuurd kunnen worden. Experimenten hiermee zijn al jarenlang in volle gang. Geboortebeperking opleggen aan een vrij geïnformeerd mens is natuurlijk erg lastig. Zie ook de Georgia Guidestones.

Image result for Georgia Guidestones

Waarom houtkachels geen goed idee meer zijn

Bomen en planten zijn enorm goeie luchtreinigers. Ze zuigen nanodeeltjes op en slaan die vervolgens op. Echter als bloemen gaan bloeien en het stuifmeel komt vrij, dan komt mede daardoor het nanofijnstof vrij. Die ultrafijnstof houdende pollen zijn een belangrijke reden van de bijensterfte en ook de reden waarom mensen zo heftig reageren op pollen.

HOUTKACHELS

Als je hout gaat verbranden of zagen wat helemaal volgezogen zit met ultrafijnstof dan komt dat opnieuw vrij. Vroeger toen de bomen nog niet fungeerden als luchtreinigers voor verkeer en industrie was houtverbranding helemaal geen probleem. Daarnaast is er veel hout dat geschilderd is en natuurlijk geïmpregneerd hout. Dat soort hout is natuurlijk helemaal niet aan te bevelen om te verbranden.

De onmogelijkheid van emissiehandel

Via emissie handel kunnen bedrijven die meer CO2 willen uitstoten dan toegestaan, hun uitstoot plafond verhogen. Echter er wordt niet alleen CO2 uitgestoten, er worden ook enorme hoeveelheden giftig ultrafijnstof uitgestoten. Dat betekend dus simpelweg dat het bijkopen van emissie rechten voor meer kanker en chronisch zieken in de omgeving van zo’n bedrijf zorgt. Dan is er ook nog een versie dat als een bedrijf in een ver land investeert in fabrieksuitstoot vermindering, dat dat bedrijf in eigen land eenzelfde hoeveelheid méér mag uitstoten. Een totaal criminele constructie dus als je weet dat er met CO2 tegelijkertijd ook kankerverwekkend uitrafijnstof wordt uitgestoten.

Stel je hierbij een systeem voor waarbij een automobilist die weinig kilometers maakt en langzaam rijdt, om het milieu te beschermen, zijn uitstootrechten zou kunnen verkopen aan een hardrijdende kilometervreter.

Een video die duidelijk uitlegt wat er  nog meer mis gaat in de emissie handel. Note: Jammer genoeg begrijpen de mensen van story of stuff het grootste probleem, nanofijnstof nog niet.

Reptielenbrein. de combinatie van straling met nano.

De combinatie van nanodeeltjes die de hersenen binnendringen en de straling van mobiele telefoons zorgt ervoor dat de linker- en rechterhersenhelft en het z.g.n. reptielenbrein, niet meer goed met elkaar kunnen communiceren. Daardoor worden we meer en meer emotieloze wezens of juist óver-emotionele wezens, afhankelijk van de hersenhelft die we het meest gebruiken.

Image result for reptilian brain

Omdat de twee hersenhelften niet meer goed communiceren worden we gedwongen om naar het reptielenbrein terug te schakelen. Het reptielenbrein is het hersendeel dat in aktie komt als er gevaar dreigt en letterlijk over lijken kan gaan simpelweg om te kunnen overleven. Daarmee degenereert de mensheid tot een lagere soort. En dat is wat de elite graag ziet, dan kunnen ze ons gemakkelijker controleren.

Solar radiation management met chemtrails.

Ozon is na nanofijnstof het meest gevaarlijke ingrediënt in luchtvervuiling en kan dodelijk zijn. In de VS is er dan ook voortdurend ozon alarm in steden, met name door kolencentrales, zegt men dan. Nederland geeft nooit ozonwaarschuwingen, België wel.

Ozon concentratie Invloed / actie / effect on het lichaam:
0.01~0.02 ppm voelen ruiken
0.1 ppm Serke geur. Irritatie van neus and keel
0.2~0.5 ppm vermindering van het gezichtsvermogen (binnen 3 tot 6 uur)
0.5 ppm ademhalings problemen
1~2 ppm Hoofdpijn en pijn in de borst (binnen 2 uur)
5~10 ppm Snellere hartslag en longemfyseem (uitrekken van de longen)
15~20 ppm Kleine dieren gaan dood (binnen 2 uur)
50 ppm Dodelijk (binnen 1 uur)

Er wordt beweert dat de ozonlaag boven in de atmosfeer is beschadigd door drijfgassen zoals van koelkasten en airconditioning, CFK’s genaamd. Dit is echter onjuist. Al in de 90er jaren kreeg een Nederlandse onderzoeker de nobelprijs omdat hij had uitgevonden dat het vliegtuig uitstoot was dat de ozonlaag beschadigde.

Omdat het vliegverkeer alleen maar toeneemt is de stelling van de wetenschap, waarin altijd maar beweerd werd dat het ozongat boven de zuidpool steeds kleiner werd, weerlegd. In werkelijkheid is de ozonlaag wereldwijd steeds dunner aan het worden.

Ik weet uit eigen ervaring al jaren dat de ozonlaag steeds dunner wordt omdat ik steeds meer last van UV straling en ozon kreeg. Ook de voortdurende waarschuwingen voor huidkanker tonen aan dat het UV licht dat naar beneden komt niet zo gezond meer is als vroeger. Toen in het nieuws kwam dat grote delen van oogsten verloren gingen in Azië en Amerika door ozonluchtvervuiling en UV straling, werd ook dat bevestigd.
Ozon vervuiling in India vernietigd de oogsten waarmee 94 millioen arme mensen gevoed kunnen worden.

NOX en VOC’s van de uitstoot van verkeer en industrie onder invloed van UV straling resulteert in ozonluchtvervuiling op grondniveau. Omdat het geen optie is om met vliegverkeer te stoppen hebben ze besloten om de gevaarlijke UV straling op een andere manier tegen te houden. Door aluminium nanodeeltjes in de atmosfeer te spuiten en dat doen ze dus opnieuw met vliegtuigen, die het probleem ook hebben veroorzaakt.

Als ze het gevaarlijke UV licht niet zouden tegenhouden dan zou iedereen heel snel heel ziek worden en dan zou dit verhaal snel bij het grote publiek duidelijk worden. Het publiek zou dan snel willen omschakelen op fossielvrije alternatieven en dat is precies wat de grote vervuilers proberen te vermijden.

Als je dit verhaal niet gelooft, Richard Brandson, eigenaar van een vliegmaatschappij, zegt het zelf, willen we kunnen blijven vliegen dan zullen met deze praktijken door moeten gaan. Ik denk dat veel piloten ook op de hoogte zijn van dit verhaal. Daarom zeggen ze dat het een noodzakelijk kwaad is.

Zie hier een video (ozonscam) waarin wordt uitgelegd waarin het onmogelijk is dat drijfgassen de ozonlaag hebben beschadigd, simpelweg omdat CFK’s zwaarder zijn dan lucht en dus nooit naar die hoogte kunnen opstijgen.

De lakmoestest (test die verborgen agenda’s laat zien)

Hoe kunnen we mensen of organisaties snel ontmaskeren? Stel de volgende vraag aan een journalist, milieuorganisatie, politicus, dokter, patienten organisatie, farmaceut, CEO, groot luchtbehandelings bedrijf:

We weten dat deeltjes naarmate ze kleiner zijn verder doordringen in het lichaam en dus meer gezondheidsschade veroorzaken. Willen jullie daarom aandringen om een ultrafijnstof / nanostof meetnet op de agenda zetten? En willen juliie aandringen op het laten analyseren van deze deeltjes zodat we via de chemische samenstelling de gezondheidsklachten die het veroorzaakt in kaart kunnen brengen.

The litmus test

Aan het antwoord zul direct merken voor wie ze werken en ook dat ze weten wat het probleem is. Door deze vragen te stellen ben ik geblokkeerd door Milieudefensie op facebook en worden mijn emails niet beantwoord. Ik heb deze vraag intussen aan honderden mensen van hierboven genoemde organisaties gesteld, je krijgt nooit antwoord of een ontwijkend antwoord.

Moordcomplot van de superrijken op het volk met medewerking van de rijken.

Graag zou ik antwoord zien op de vraag waarom al die politici, journalisten, nieuwslezers, milieuorganisaties, artsen, patiëntenorganisaties, etc. meewerken aan de vergiftiging van hun eigen kinderen. Voor een groot deel kan ik mij voorstellen dat hun carrière en inkomen op dit moment belangrijker is.

Image result for gekocht journalisten

Wat mij opvalt is dat de meeste wereldleiders helemaal geen kinderen hebben. Ook speelt compartalisatie waardoor ze niet weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn een belangrijke rol. Ik weet uit ervaring wat er met hen gebeurd als ze hun mond opendoen, dan raken ze gewoon hun baan kwijt. Maar er zouden op gegeven moment toch mensen uit de school moeten klappen. Ik lees dat er voortdurend geheimhoudingsverklaringen worden getekend, die bij uit de school klappen tot rechtszaken kunnen leiden. Ik vermoed dat men ook gelooft in het sprookje van het hogere goed, dat als er minder mensen op aarde zijn dat het beter is voor iedereen. Een piloot zegt zelfs: Chemtrails is een noodzakelijk kwaad. Maar wat men dus niet begrijpt is dat het niet om het hogere goed gaat, maar het omvormen van de mensheid naar een nieuw veel dommer ras, dat door een kleine elite vanuit een centrale computer bestuurd kan gaan worden. Bij een goede oplossing zou de bestaande elite die hun macht heeft te danken aan de verkoop van giftige produkten het goede voorbeeld moeten geven en daarmee als eerste moeten stoppen. Daarmee zouden ze echter hun rijkdom vaarwel moeten zeggen. Dat zullen ze nooit doen en daarom hebben de rijken ervoor gekozen om de armen te vergiftigen. De redenatie daarachter is, dat als de wereldbevolking voor een groot deel in aantallen mensen is teruggebracht dat dan de aarde zelf weer in staat is om de giffen op tijd af te voeren en te verwerken. Op die manier kan de elite onverminderd doorgaan met wat ze doen. De oplossing voor het probleem is daarom niet vergiftiging, maar educatie. Als een intelligente mensheid weet wat het werkelijke probleem is, kan er ook gewerkt worden aan goede oplossingen voor de mensheid in zijn geheel en niet alleen voor een criminele elite.

Oplossingen

WE KUNNEN IN EEN KEER DE KOP VAN DE FOSSIELE VERGIFTIGINGS DRAAK VERMORZELEN EN DE AARDE WEER GEZOND MAKEN

De snelste manier is om de wet waarin uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer is gelegaliseerd ongedaan maken. Deze deeltjes vernietigen langzaam al het leven op aarde. En is de reden dat we 8 miljoen chronisch zieken hebben en de bijen uitsterven, waardoor we straks geen voedsel meer hebben. De oliemaatschappijen hebben de wetten makers omgekocht, want dat was goedkoper dan werkende filters maken. Die filters zouden overigens maar 25 euro per auto hoeven te kosten. Daarvoor moeten we in zulke grote getale in een vreedzame demonstratie naar Den Haag, Brussel en Washington, dat ze er onmogelijk meer omheen kunnen. Het zal het begin inluiden van een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde.

Alle oplossingen bestaan al. Ze liggen in de vorm van patenten in de laden bij de multinationals. Wat iedereen in eerste instantie moet weten is wat er zich op nano schaal in de lucht afspeelt. Daarvoor moeten we gaan meten wat we niet kunnen zien. Er is via wetgeving cart blanche gegeven aan de vervuilers om hun onverkoopbaar giftig afval in de buitenlucht te dumpen. Als er genoeg steun is kunnen we ervoor gaan zorgen dat de wet wordt aangepast, zodat dat illegaal wordt en aangepakt kan worden.

De simpelste en snelste manier om luchtvervuiling te bestrijden is met gratis openbaar vervoer en gratis gebruik van fietsen. De miljarden die we uitgeven aan chronisch zieken en kanker patiënten door luchtvervuiling van auto’s zijn meer dan genoeg om overal bussen op waterstof te laten rijden.

Het alternatief voor een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen en de daar uit voortvloeiende giftige chemicalien is een waterstof economie. Waterstof dat gemaakt wordt van zonne energie. Er bestaan technieken waarbij waterstof omgezet kan worden in een schone poedervorm wat niet in druktanks zit die kunnen exploderen. Dit poeder is een directe vervanging van giftige batterijen en is ideaal om te vervoeren en om dalen in energie productie te compenseren.

De in onze ogen beste manier om de economie om te buigen naar een volledig duurzame economie is die van Gunter Paul.

Het is ook mogelijk om benzine auto’s om te bouwen zodat ze op waterstof kunnen rijden en het nederlandse aardgas net kan geschikt gemaakt worden voor waterstof.

Als je het betoog gelezen hebt begrijp je wellicht dat educatie van de mensheid de belangrijkste oplossing is. En dat is precies waar ik deze website voor heb gemaakt. Ik wordt al 10talle jaren gedwongen te overleven in deze vergiftigde wereld. Ik ben de echte kanarie in de kolenmijn. Ik ben nu gedwongen voor de 6de keer te verhuizen omdat de nanostof niveau’s te hoog worden. Daarom vraag ik jullie steun in welke vorm dan ook. Ik weet hoe je jezelf en jouw kinderen kunt beschermen tegen chronische ziekten en samen kunnen we letterlijk  bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Wat we wel moeten beseffen is dat we met 8 miljard mensen de grondstoffen van 2x de aarde aan het opgebruiken zijn. Kortom er is straks niets meer over voor onze kinderen. De elite heeft als oplossing gekozen om ons dan maar allemaal te vergiftigen. Dit is natuurlijk een totaal onaanvaardbare oplossing die met gigantisch- en gruwelijk leed gepaard gaat. Leed dat ik al 20 jaar dagelijks aan den lijve moet ondervinden. Als er 1 generatie is die maar 1 kind op de wereld zet dan is het probleem al voor het grootste deel verholpen. En er zijn tal van andere oplossingen en mogelijkheden, maar die kunnen alleen via educatie en innovatie uitgevoerd worden.

Steve Jobs (Apple) zei ooit: Degenen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, dat zijn degenen die het daadwerkelijk doen. Steve Jobs heeft de wereld veranderd, maar helaas niet goed genoeg, hij overleed aan kanker en werd daarmee slachtoffer van zijn eigen verandering van de wereld. Laten wij “gekken” daarvan leren en het beter doen.

 

Advertentie

19 gedachten over “Wat is nano luchtvervuiling? De echte oorzaak van klimaatverandering waar de politiek en media over zwijgen!

 1. Pingback: Wat is nano luchtvervuiling? De echte oorzaak van klimaatverandering waar de politiek en media over zwijgen! | Schaf de rente af | CONSPIRACYFACTS - SAMENZWERINGSFEITEN

 2. Interessant en informatief.

  Maar bestaan er filters voor bijv. een “rocket stove” houtkachel (die heeft ook een navrebrander) waarmee je dat ultrafijnstof er uit kunt filteren? Haalt een waterpijp (rook wordt geleid door water) dit ultrafijnstof eruit bijv?

  • Het is goedkoper om de politiek om te kopen. Deze filters worden niet ontwikkeld omdat de belangen van de industrie, militair etc. zo groot zijn. Denk alleen maar aan het feit dat draadloze communicatie van onze smartphones niet mogelijk zou zijn zonder nano in de buitenlucht, en zo zijn er 10talle belangen.

 3. Waarom zou draadloze communicatie niet mogelijk zijn als er geen nanovervuiling was?
  Radiosignalen van ALLE frequenties, ook die van de GSM, gaan door een vacuum net zo makkelijk, ja zelfs nog makkelijker, dan door (vervuilde) lucht.
  Radiogolven waarmee de draadloze telefoons werken zijn elektromagnetische golven, net als licht, warmtestraling, Röntgenstraling enz. enz. Als die vervuilde lucht nodig hadden, zouden we ook niks kunnen zonder (vervuilde) luct. Ook de zon zouden we niet kunnen zien als dit verhaal klopt, want tussen de zon en de aarde is geen lucht.
  Als ik zulke nonsens lees als in dit artikel en de reacties erop, dan geloof ik van de rest ook meteen helemaal niks meer…

  • Denk even aan wat er in een magnetron gebeurd als je er metaal in stopt. We leven bijna in een opnelucht magnetron met 5G. In de documentaire Chemtrails: de geheime oorlog (NL ondertiteld) wordt beschreven hoe de straling verder reikt door nanodeeltjes in de buitenlucht. Ik heb hier al eerder een discussie over gehad jaren geleden en de technici gaven mij gelijk. https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg

 4. Heel die vergiftigingsindustrie van de elite heeft er baat bij hun agenda 21 doelstelling te halen…Al die Chemjets die moeten uit de lucht gehaald worden, en dan liefst boven zee, dan berokkent dit ook geen schade aan de burgerbevolking van brokstukken.

 5. Jullie artikel, kunnen wij op een punt volgen, nml. Het klimaat verandert niet door CO2! CO2 is zoals jullie beschrijven nodig, en hoe meer hoe beter, voor het groen, o.a. bomen, struiken etc…
  Vervuiling plastiek, in zeeen oceanen, de aarde, moeten we bestrijden!
  Fijn stof, is in ieder geval zeker niet gezond, daarom zo vlug mogelijk wagens op electriciteit en vooral waterstof!
  Klimaat is echter door de mens, een heel klein beetje beinvloed, klimaat verandert door de miljarden jaren heen, warmt op en koelt af!
  Er zijn al zoveel fabels en kloterijen (Al Gore) aan de mensen wijsgemaakt, niks klopt ervan! Is intussen ook al bewezen!
  Juliie fantasie, dat de rijken, de armen willen ziek maken, is te gek voor woorden!!! Wat heeft uw portomenee ermee te maken dat men ziek wordt of niet???
  Dat u echter het fijn stof bestrijd, daar kunnen wij inkomen, maar zo slecht zal het nu ook niet zijn de laatste tijd, de levenstandaard verlengt steeds meer, zowel vrouwen alsook mannen worden steeds maar ouder, ergens kunnen wij u wel volgen, met het fenoneem “kanker”, die steeds maar toeneemt, alhoewel de geneeskunde ook niet stil staat, en men al vele middelen heeft gevonden, om deze vuile ziekte te bestrijden!

  • We hebben het hier niet over fijnstof, maar nanofijnstof, nog een keer lezen? Vraag aan een politucus of ie een nanofijnstof meetnet op de agenda wil zetten, en wacht op zijn antwoord.

  • KarelDierx,De levensverwachtingscurve is al aan het ombuigen naar beneden. Sowieso was het geen langer leven, maar voor velen een langer stervensproces.
   De schrijver heeft het meer over nanofijnstof, dat is vele malen schadelijker dan fijnstof, hetgeen ook al niet gezond is. Tel daar bij op de roundup en andere landbouwgiffen in voedsel, de propaganda voor suikergebruik, het vervuilde water, en tot slot de stress, een goed recept voor ziekte. De geneeskunde is medicijnkunde. Dat gaat niet uit van de hele persoon, maar kijkt naar de symptomen. Die worden bestreden, niet de oorzaak achterhaald en uitgeschakeld. Kanker wordt nog het meest bestreden met chemo en bestraling. Van chemo ga je net niet dood, dus als je mazzel hebt en je bent erg sterk, blijf je leven. Intussen zijn er vele andere geneeswijzen en middelen aangedragen, waarvan de ontdekkers veelal belachelijk zijn gemaakt of zelfs vervolgd, niet omdat het niet zou werken, want dat is niet onderzocht, maar omdat de oplossing te weinig opbracht. Een centenkwestie.
   Ij ben ht wel eens mt u dat CO2 niet de boosdoener is, want dat laat het groen groien en dat hebben we hard nodig. Er zijn onderzoeken geweest, waaruit bleek, dat CO2 pas kwam nadat het warmer was geworden en dat het daardoor koeler is geworden op aarde.De klimaatverandering is waarschijnlijk niet erg te danken aan menselijk ingrijpen. Wel is het nodig, dat we de aarde en haar prachtige natuur, waaronder ook de mens valt, met respect gaan behandelen en ook elkaar liefdevol gaan benaderen, want we zijn één organisme.

 6. De wereld loopt steeds verder vast, crises op veel gebieden, Heel goed zoals hier de achterliggende motivatie van de CO2 “Al Gore leugens” wordt ontmaskerd.
  Helaas zullen we het niet oplossen, het gaat erger worden.
  Bewust of onbewust haal je een citaat uit de Bijbel aan, Genesis 3:15 , waar we lezen hoe het kwaad zal worden overwonnen.
  De duivel verleidt in dit hoofdstuk de mensen om los van de Schepper te gaan leven, los van Zijn gebruiksaanwijzing voor mens, dier en hele schepping.
  De oplossing:” het zaad van de vrouw zal u (satan) de kop vermorzelen”, dwz. de Mashaich, de Schepper in mensengestalte, Yeshua (Jezus) zal de mensheid verlossen van haar kwaad.
  Tot dat dit is gebeurd, zal de satan de mensheid “de hiel vermorzelen”, m.a.w. de mensheid zal mank gaan en dat is overduidelijk het geval, op elk terrein.
  De mens heeft de “neiging tot alle kwaad” in zich en dat komt er steeds uit in allerlei egoïsme en eigen-wijsheid, zolang men niet door Yeshua de weg naar de Vader heeft willen gaan.
  We kunnen het klimaat niet beheersen ( een “Gore” leugen) en we zorgen uitermate slecht voor de aarde, terwijl we de opdracht hebben dat goed te doen, Genesis 1:28
  Zonder herstel van de relatie met de Schepper zal de aarde totaal te gronde gaan, maar gelukkig heeft Hij beloofd tijdig in te grijpen en dat zal hopelijk heel spoedig zijn, op Zijn tijd.
  Zie voor meer uitleg: https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
  Shalom
  Ben Kok (joods-christelijk pastor)
  tora-yeshua.nl

 7. Als het waar zou zijn, dit soort verhalen wordt als fantasie weggezet, totdat je met bewijzen komt. En overtuigend. Bomen die nanodeeltjes opnemen, en die weer afgeven met hun pollen………bewijs het.

  • Wetenschappelijk onderzoeksrapporten te over. Helaas zijn media, bedrijfsleven en politiek niet zo van echte wetenschap, want dat staat hun woekerwinsten in de weg. Google eens Dr Vyvyan Howard Univeriteit Ulster die heeft al dit nano onderzoek in opdracht voor de EU gedaan. Hij heeft mij jaren geleden al de rapporten gemaild. Ze weten exact wat er speelt, maar negeren de feiten gewoon. Alles wat ik schrijf daar is wetenschappellijk onderzoek naar gedaan. De EU betaalt voor klimaatspijbelende kinderen die geen idee hebben van wat er echt speelt. Het draait allemaal om geld en bevolkingscontrole.

 8. Dr Bob Ursem van de TU in delft heeft al diverse keren presentaties gehouden over het gevaar van ultrafijnstof en de nano deeltjes. Hij heeft destijds voormalig minster Cramer met klem geadviseerd om geen katalysators op diesel en benzine voertuigen in te voeren omdat dit het probleem van de uitstoot alleen maar erger maakt. Zijn uitspraak is dat de vervuiling is een factor 1000 is toegenomen met name door de nanodeeltjes. Hij riep tijdens zijn presentatie op om nu gelijk in te zetten op filteren cq reinigen van nanodeeltjes i.p.v. PM 1 en PM2.5.
  Dus voor de sceptici hier de presentatie https://www.vccn.nl/wp-content/uploads/2013/12/Hand-out-Presentatie-Bob-Ursem.pdf. En hier https://www.tvvl.nl/l/library/download/urn:uuid:4247cb0b-5a7c-49ca-bd7d-b806a0f78f0a/2017-04-13+fijnstof+en+gezondheid+in+en+rond+gebouwen+v2.1.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
  Ja en ik moet bekeken het verhaal over de vraagstelling klopt 99% in de zaal neemt het voor lief aan en men gaat gewoon door met klimaattafels en allerlei CO2 leugens en heel veel papierwerk en zinloos gekeuvel.

 9. Pingback: Het Waarom van 9/11 dat Niemand durft te Belichten en de Samenhang met de Klimaat en de Vluchtelingen crisis | Schaf de rente af

 10. Pingback: Waarom alle Vluchtelingen Permanente Visa moeten krijgen, de Samenhang met 9/11 dat Niemand durft te Belichten en de Klimaat, Banken Crisis | Schaf de rente af

 11. al 6 jaar lang binnen leven biuten je hius om nee je longen van fijnstof je buren korels kachels pellers is gif wand pelers mogen niet veroten duis dat gif gaat nu over milijoenen hiusen heen wij timmer lieden weten dat al jearen hogen huur 535 permnd niet biuten leven benout kort ademig door dezen buurt twisk gemeenten wognum medenblik er word niets onder nomen klachten ja politie ja gemeenten zelf je huur baas de woon schakel ja ardsen ja marel uergent brief verders niet verder geholpen ad vokaat weet het we zitten op papieren te wachten van jaren terug 3 jear 5 jaar tewrug gezecht ik woon te duur hier goed koper niets onder nomenalles in gelicht ja tot je dood zieker bend gemaakt volgende huur op jou adresje zo word het hier gespeel hij was al outjes gedekt heden besmuerd ok hun verleden respect loos op dezen manieren ja graag door sturen naar elders wand u ouder dom heden gebriuken zij om door te stoken een smerigen ond wikkelingen in dit land nederland grtjes bouw vaker gepensioneert je straat armer j\a door rutje en zijn hutje mutje aldear grt jan bt

 12. Pingback: Het gemeenschappelijke doel achter klimaatverandering en Covid19 | Schaf de rente af

 13. Pingback: Het gemeenschappelijke doel achter klimaatverandering en Covid19 – Het Journaal

 14. Pingback: C….. blijkt verzwegen en ongereguleerd nanofijnstof te zijn | Schaf de rente af

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s