De echte onderste steen. Het verdien- en controle model van het moderne roofkapitalisme.

50% van de wereld bevolking is nu lichamelijk chronisch ziek door de hebzucht, leugens, manipulatie en machtsspelletjes van de elite. 

infographic-chronische-ziekten

http://invisibleillnessweek.com/media-toolkit/statistics/

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10555816/Chinas-airpocalypse-kills-350000-to-500000-each-year.html

http://naturalsociety.com/6000-increase-cancer-rates-fukushima-site/

En niet alleen 50% van de wereldbevolking is chronisch ziek.

Luchtvervuiling dwingt boeren gebruik te maken van de producten van bedrijven als Monsanto

Air pollution reduced wheat crop in India by 50%

Luchtvervuiling verminderd de opbrengst van tarwe met 50%

http://www.rediff.com/money/report/air-pollution-reduced-wheat-crop-in-india-by-50/20141104.htm

Air pollution seems to have a direct, negative impact on grain production in India, a study warned on Monday, with recent increases in smog decreasing projected yields by half. Analysing 30 years of data, scientists developed a statistical model suggesting that air pollution caused wheat yields in densely populated states to be 50 per cent lower than what they could have been in 2010.

Misoogsten door luchtvervuiling dwingen boeren om alternatieven te zoeken en daarvan is dit het resultaat:

http://naturalsociety.com/monsanto-caused-291000-suicides-india/

How Monsanto’s Gmo Creations Caused 291,000 Suicides In India

Hoe Monsanto’s GMO 291 000 zelfmoorden in India veroorzaakten, doordat ze hun schulden niet meer konden aflossen.

Monsanto-GMO-seeds-Indian-farmers

Een andere oorzaak waardoor de boeren zelfmoord plegen is de luchtvervuiling zelf:

http://www.medicalnewstoday.com/articles/289436.php

En als je denkt dat alleen in landen in Zuid Oost Azië de luchtvervuiling de oogsten vernielt dan heb je het mis. Dit is ook in het westen al heel lang aan de gang. De oplossing die daarvoor gevonden is, is om steeds meer geavanceerde pesticiden en methoden van pesticide-gebruik in te voeren en steeds meer in kassen te kweken en allerlei andere zaad-veredelings methoden dan GMO toe te passen.

Het kapitalisme lost haar problemen nooit op, maar ziet een probleem als een mogelijkheid om nog meer geld te verdienen.

De chemische toevoegingen in loodvrije benzine en kerosine komen als ultrafijn giftig stof in de atmosfeer terecht waardoor de sterrenhemel nu wereldwijd geheel of gedeeltelijk onzichtbaar is geworden. Kortom de gehele aardatmosfeer is gevuld met giftig, bijna moleculair fijn zwevend ultrafijnstof.chemtrails-from-space

De nieuwste ruimte telescopen worden daarom hoog in de bergen gebouwd:

http://www.space.com/27074-giant-magellan-telescope-construction-2014.html

Dweilen met de kraan open

De natuurlijke capaciteit van de planeet is niet meer in staat om de (anorganische) giftige vervuiling die de mensheid produceert op tijd af te voeren en om te zetten in (organische) natuurlijke stoffen.

Deze chemische toevoegingen in loodvrije benzine en kerosine zijn afkomstig van giftig afval uit andere industriële processen die eigenlijk tegen hoge kosten zouden moeten worden opgeslagen of verwerkt tot onschadelijke stoffen.

Kortom men heeft een kostenpost omgezet in een winstgevende operatie, waardoor intussen wel de halve wereldbevolking chronisch ziek is geworden.

Bijna alle moderne technieken in rookgasreinining die worden toegepast zorgen ervoor dat zichtbare vervuiling steeds meer in onzichtbaar en reukloos maar nog steeds giftig ultrafijnstof word omgezet.

Dit is het verdien model van het moderne roofkapitalisme en wordt iedere keer weer verder uitgewerkt vaak zelfs onder het motto, en met behulp van subsidie voor groene recycling:

http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm

https://toinevanbergen.wordpress.com/2004/10/31/rob-kahlman-de-bewijzen-van-zijn-vergiftiging/

Thaise explosie van chronisch zieken bij onveranderd voedings patroon.

Doordat ik in Thailand woon waar de laatste jaren de luchtvervuiling in zeer korte tijd enorm is toegenomen zie ik hier nu ookhot-spicy-papaya-salad hele volksstammen chronisch ziek worden en kanker krijgen. Dit terwijl het voedings patroon onveranderd is gebleven. Het meest populaire eten is nog steeds papaya salade. Ook heeft Thailand GMO tot nu toe buiten de deur weten te houden. Deel van de bevolking woont en werkt op of naast de stoeprand en zal daarmee vroeg of laat ziek worden. Je kunt er bijna op wachten.

Als je deze patronen gaat herkennen dan ga je alle hedendaagse gebeurtenissen met andere ogen bekijken.

Ombuiging kostenpost global pollution in verdienmodel global warming.

Amerika was nooit geïnteresseerd in het ondertekenen van het Kyoto protocol. Waarom? Het Amerikaanse leger is de enkele grootste luchtvervuiler op de planeet. Dat zou consequenties hebben voor de “motor” van het Amerikaanse roofkapitalisme. Toen Al Gore daarom kwam met zijn “Inconveniant Truth” werd deze “oplossing” met beide handen door de elite aangegrepen. D.m.v. het CO2 verhaal konden ze een kostenpost ombuigen in een winstgevende operatie voor Wallstreet doordat er een wereldwijde belastingheffing en carbonhandel kon worden geïmplementeerd.

De meest voor de hand liggende oplossing voor de wereld is ZONNE ENERGIE en daarnaast alle andere echt schone alternatieven. (1 uur zon is genoeg om de hele planeet een jaar lang van energie voorzien.) Dit betekent dat met steeds betere technieken iedereen zijn eigen energie kan gaan opwekken en dit betekend ook het einde van het roofkapitalisme. Power to the people.

Om hun macht te behouden heeft de elite daarom geen andere keus dan doorgaan op de ingeslagen weg van het exploiteren van olie, (schalie)gas en andere grondstoffen. Olie die steeds schaarser wordt, waardoor er oorlogen moeten worden gevoerd om de controle over deze bronnen te krijgen of te houden. Ook moet grootscheepse kartelvorming van grote bedrijven blijven bestaan en toenemen om de verkoopprijs zo hoog mogelijk te houden.

Zwitsers onderzoek laat zien dat 147 technocratische ”Super Bedrijven” de wereld regeren

http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/wereld-gecontroleerd-door-147-bedrijven/

Patronen herkennen

Oekraïne, MH17, ISIS, de situatie in Griekenland, de Fukushima ramp, het afschaffen van de zorg in Nederland en de privatisering zijn daar recent allemaal direct het gevolg van.

Totale controle over alle grondstoffen van de planeet en daarnaast natuurlijk de wapenhandel om hun vijanden tegen elkaar op te zetten is voor de elite absoluut noodzakelijk voor het behouden van hun macht. Ook de farmaceutische industrie profiteert hier enorm van omdat iedereen chronisch ziek wordt. Chronisch zieken zijn de meest winstgevende klanten voor deze industrie, want ze worden nooit meer beter. In ieder geval niet met hun symptoom onderdrukkende medicijnen.

Elite beschermd zichzelf op grote schaal tegen luchtvervuiling

In het volgende artikel zie je hoe de elite zichzelf beschermt tegen de gevolgen van hun eigen roofkapitalisme terwijl ze de wereld bevolking weg laten kwijnen:

http://www.prweb.com/releases/2015/01/prweb12469 …

As President Obama Visits India, U.S. Embassy in Delhi Buys 1800 Blueair Indoor Air Purifiers To Help Combat Impact Of Indian Capital’s Severe Air Pollution

Should U.S. President Barack Obama find himself troubled during his visit to India by New Delhi’s heavily polluted air, the chances are that he will be able to breathe cleaner, healthier indoor air thanks to the 1800 indoor air purifiers from Sweden’s Blueair that have been purchased by the U.S. Embassy in New Delhi.

Voor het bezoek van Obama aan India werden 1800 luchtreinigers aangeschaft door de Amerikaanse ambassade.

Dit gebeurde al eerder in China, Bangladesh en nog een aantal landen. In de westerse landen wordt de elite al lange tijd beschermd met de beste luchtbehandeling’s systemen die voor geld te koop zijn.  Of ze hebben hun huizen gebouwd op plaatsen met de minste luchtvervuiling.

Healthway luchtreinigers zijn de enigen ter wereld die 100% ultra-fijnstof kunnen elimineren en worden geïnstalleerd in de duurste hotelkamers wereldwijd voor de bescherming van de elite:

http://healthway.com/leading-chinese-childrens-hospital-partners-healthway-provide-healthier-indoor-air-quality/

HealthWay’s air cleaners can be found at some of the world’s most prestigious locations. Companies like Hyatt, Hilton, Marriott, BMW, Volkswagen and The Cleveland Clinic all rely on HealthWay to provide a healthier and cleaner indoor environment.

Zwarte sneeuw 

Als het een poosje niet gesneeuwd heeft op de Noordpool kleurt het ijs zwart. De grootste landmassa bevindt zich op het Noordelijk halfrond waar ook de meeste industriële vervuiling wordt geproduceerd. Lucht van het Noordelijk halfrond blijft over het algemeen op het Noordelijk halfrond en hetzelfde geldt voor het Zuidelijk halfrond.black-snow

De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat terwijl het Noordpool ijs afneemt het Zuidpool ijs toeneemt. Dit is simpelweg te wijten aan de ultrafijnstof vervuiling.

Door overheersende windstromingen slaat een deel van het fijnstof neer op de Polen. Heel simpel: Verontreinigd water bevriest moeilijker dan schoon water.

Alle andere verklaringen zijn halve waarheden bedoelt als afleidingsmanoeuvre van het echte grote probleem.

Oeverloze discussie

intrigantZolang de discussie tussen voor- en tegenstanders van Global Warming verhit blijft  doorgaan hoeft het roofkapitalisme zich niet veel zorgen te maken over Global Pollution.  Iedereen die de intrigant van Asterix en Obelix heeft gelezen weet direct hoe dit spelletje werkt. Global pollution wordt ingezet om te voorkomen dat mensen genoeg lichamelijke energie hebben om in opstand te komen, ervoor zorgt dat de wereldbevolking minder snel toeneemt en doordat het IQ wereldwijd afneemt voorkomt dat mensen minder goed begrijpen wat ze wordt aangedaan door de elite.

http://www.deccanherald.com/content/459318/air-pollution-affects-childrens-memory.html

Daarom zijn forums zoals Nujij ook bijzonder waardevol voor de elite. Zolang mensen achter hun toetsenbord blijven zitten zijn ze geen gevaar voor de elite. Degenen die het spelletje doorhebben en tot structurele aktie oproepen worden geblokkeerd of gedemoniseerd.  En natuurlijk worden hier ook eventuele echte vijanden van de elite in een vroeg stadium in kaart gebracht. Dit is een van de belangrijke redenen waarom iedere overheid zijn burgers afluistert. Daarnaast is het afluisteren belangrijk om nieuwe technieken die de macht van de elite bedreigt in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, op te kopen of uit te schakelen.

De elite van het kapitalistische roof imperium kan alleen hun macht behouden door wereldwijd de goedkope grondstoffen te blijven plunderen. Mensen die het Petrodollar strategie kennen, weten dat ook de dollar zijn waarde ontleent aan deze plunder activiteiten waarmee de elite zijn macht over ons behoudt.

http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-het-petrodollar-tijdperk/

Waarom vertellen de media ons dit verhaal niet? De media zijn ook in handen van de roofkapitalisten.

http://www.anarchiel.com/display/wie_bepalen_het_nieuws_in_nederland

http://www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-the-media-in-america-2012-6

Conclusie

Iedereen zal na het lezen van dit artikel nog meer begrijpen dat we zowel linksom als rechtsom op een enorme ramp afstevenen. Er is al lange tijd een wereldoorlog gaande van de elite tegen de mensheid. De elite zal er niet voor terugdeinzen om een WO3 te ontketenen omdat ze anders hun macht zullen verliezen. Iedereen die wacht op een grote leider die dit probleem gaat oplossen komt bedrogen uit. Nieuwe leiders worden altijd zo snel mogelijk gekocht en betaald door de elite of worden zelfs in een vroeg stadium klaargestoomd om als gecontroleerde oppositie te fungeren.

De oplossing zijn wijzelf!

De enige manier waarop we deze problemen kunnen aanpakken is als een ieder deze probemen 100% begrijpt en iedereen persoonlijk zijn verantwoordelijkheid neemt.  Daarbij komt het begrijpen van het systeem van geldcreatie en rente door het roofkapitaisme op de allereerste plaats. Voor deze maatregelen moet mijns inziens een handboek komen waaruit een ieder kan kiezen wat de beste oplossing is die bij hem of haar past. De overheid en de media hadden al lang geleden deze regels moeten implementeren maar zijn onderdeel van het roofkapitalisme en daar kunnen we dus niets goeds van verwachten en daarom is het nodig dat iedereen dit persoonlijk ter hand gaat nemen.

Advertentie

10 gedachten over “De echte onderste steen. Het verdien- en controle model van het moderne roofkapitalisme.

 1. Goed artikel.
  Bewustwording van wat er werkelijk speelt is op dit moment het antwoord/wapen tegen het roofkapitalisme.

   • Het, IS WEL, een: SUPER: Artikel hoor!!!! (Y) Maar,…En WEL ZEER: TRIEST zo: ALLEMAAL, (N) en: VERSCHRIK-KELIJK: MAF, IDIOOT, dus ZEER: TRIEST, en: VERDRIETIG, voor: ONS, De: ( NIET:) Elite: Bevolking, dan NIET: Meegerekend: ALLEMAAL!!!! BAH-BAH-BAH; wat een: Hebberige, EGO, ASOCIALE: ELITE-N-LUI, CQ: VOLK zeg!!!!!! (N) (N) (N) .

 2. Stuur massaal het stembiljet naar de TK.

  Vul er jouw boodschap op in.
  Onmogelijk dat dit genegeert kan worden wat de volksvertegenwoordiging dwingt hun partijbonzen de boodschap door te geven aan hun wie zij onderdanigheid plicht hebben en juist deze de broedkamers van kapitalisme warm houden

 3. Rutte zei ook iets dergelijks, en waarachtig de onderste steen moet nog steeds boven komen, als ie ooit nog komt?

 4. Pingback: Nog gevaarlijker dan chemtrails: onze auto | Lang Leve Europa!

 5. Ik heb op deze fantastische site nog geen bericht gelezen over de hypersensitieve elektrogevoelige mens en haar dramatisch verloop van leven. Valt toch zeker ook onder luchtvervuiling? Ik hoop uw visie hierop t.z.t. te kunnen lezen. mvg

  • Deze groep mensen is vaak nog in de ontkennings fase. Het is de combinatie van magnetisch ultrafijnstof en electromagnerische straling dat de problemen in de hersenen veroorzaakt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s